Z regionu

Medale dla druhów z gminy Zabrodzie

2014.09.02 08:20 , aktualizacja: 2014.09.02 08:39

Autor: Martyna Kamińska (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Fot. UG Zabrodzie
Fot. arch. UMWM

Strażak to bardzo potrzebna osoba w każdej w gminie. Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” dwóch strażaków: Janusza Mariana Pakułę i Marka Gołaszewskiego. Wręczyli je radni Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak.

 

Była to ważna część dożynek powiatowo-gminnych w Zabrodziu (pow. wyszkowski). Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą i przemarszem korowodu dożynkowego złożonego z delegacji wieńcowych. Po nim nastąpiło wręczenie wyróżnień.

 

Janusz Marian Pakuła od 1985 r. jest strażakiem OSP w Słopsku i obecnie pełni funkcję prezesa tej jednostki. Z jego inicjatywy został zakupiony nowy samochód bojowy (2010 r.) oraz łódź płaskodenna dziewięcioosobowa (2012 r.). Od jedenastu lat pełni funkcję sołtysa wsi Słopsk, a od ośmiu jest radnym gminy Zabrodzie.

 

Z jego inicjatywy wybudowano chodnik w miejscowości Słopsk i Niegów, rozbudowano i zmodernizowano strażnice OSP Słopsk oraz wybudowano około 16 km wodociągu.  Był też jednym z inicjatorów i pomysłodawców budowy gminnego kompleksu sportowego w Zabrodziu. Mając na uwadze bezpieczeństwo i mienie mieszkańców, nieustannie zabiega o środki i zakup sprzętu dla jednostek OSP Słopsk i Zabrodzie. Janusz Marian Pakuła jest członkiem Stowarzyszenia „Bractwo Zabrodzkie” działającego na rzecz Gminy Zabrodzie w obszarze kultury, sportu i turystyki.

 

Marek Gołaszewski od 1989 r. jest strażakiem OSP w Zabrodziu. W latach 1994–2006 pełnił funkcję prezesa Zarządu Gminnej OSP w Zabrodziu. Z jego inicjatywy zakupiono dwa samochody bojowe oraz wszelki niezbędny sprzęt.

 

Przez dwanaście lat (1994–2006) sprawował funkcję wójta gminy Zabrodzie. Do głównych osiągnięć gospodarczych, gdy pełnił ten urząd, można zaliczyć: budowę i rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Zabrodziu, budowę sali gimnastycznej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji (w Zabrodziu, Mostowce, Niegowie), około 100 km wodociągów i gazociągów wsi Niegów, Zabrodzie, Zazdrość, Mostówka oraz telefonizację całej gminy Zabrodzie.

 

Marek Gołaszewski jest także członkiem Stowarzyszenia „Bractwo Zabrodzkie”.

Liczba wyświetleń: 683

powrót