Z regionu

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

2012.09.10 09:05

Autor: Aldona Zawadzka, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...
 • fot. arch. Przysuska Służba...

9 września br. Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze świętowała jubileusz 95-lecia. W uznaniu bezinteresownej służby dla bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa marszałek Adam Struzik przyznał jednostce Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

 

Odznaczenie wręczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, która podkreśliła ogromne znaczenie pracy strażaków i ich doniosłą rolę w życiu lokalnych społeczności.

 

OSP w Przysusze powstała w 1917 r. Początkowo była zrzeszona w Głównym Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 1933 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, Związek Główny został przemianowany na Związek Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, który z nowym statutem został zarejestrowany jako stowarzyszenie wyższej użyteczności.

 

Początki organizacyjne nie były łatwe. Brakowało przede wszystkim funduszy. W 1918 r. przy wsparciu finansowym mieszkańców wybudowano remizę strażacką z czytelnią. Zakupiony został również podstawowy sprzęt, tj. sikawka ręczna, wóz konny, beczki na wodę, toporki, bosaki, drabiny i trąbka sygnałowa. Skompletowano również umundurowanie. Po zaspokojeniu elementarnych potrzeb następne lata cechowała długoletnia działalność szkoleniowa i uświadamiająca. W 1926 r. funkcję naczelnika straży objął Antoni Zygadło, pod którego kierownictwem jednostka osiągnęła wysoki poziom wykształcenia bojowego. Przynosiło to doskonałe efekty, gdyż przysuscy strażacy zaczęli odnosić liczne sukcesy na zawodach powiatowych i wojewódzkich, zdobywając wyróżnienia honorowe i nagrody pieniężne. W 10. rocznicę powołania Straży Ogniowej mieszkańcy Przysuchy ufundowali sztandar dla Straży Ogniowej.

 

W okresie okupacji hitlerowskiej, działalność organizacyjną straży objęto ścisłym nadzorem władz. Był to najtrudniejszy czas w historii przysuskiej Straży Ogniowej, po którym nastąpiły kolejne lata rozkwitu. Sukcesywnie poszerzało się grono członków – zarówno czynnych, jak i wspierających. Rozbudowana została też strażnica, zyskując charakter typowy dla siedziby straży pożarnej.

 

Obecnie OSP w Przysusze liczy 33 druhów i 12 członków drużyny młodzieżowej. 14 strażaków posiada przeszkolenie I i II stopnia. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest dobrze wyposażona, a poza akcjami gaśniczymi strażacy udzielają się także w ratownictwie i niosą pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Liczba wyświetleń: 295

powrót