Z regionu

Przeciwko wykluczeniu społecznemu

2014.07.18 10:00

Autor: Radosław Strzaliński (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. Danuta Parafiańczuk
  • Fot. Danuta Parafiańczuk
  • Fot. Danuta Parafiańczuk
  • Fot. Danuta Parafiańczuk

Coraz większej liczbie rodzin grozi wykluczenie społeczne – to diagnoza ekspertów i samorządów, na których spoczywa obowiązek zapewnienia opieki zastępczej dzieciom, które nie mogą zostać w swoich domach. W Łosicach dyskutowano o tym, jak pomóc najmłodszym, już skrzywdzonym przez życie, aby nie straciły dzieciństwa, a także jak sformułować zagadnienia prawne, żeby odciążyć finansowo w tej opiece samorządy.

 

Obecna na spotkaniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn omówiła bieżącą pracę legislacyjną w resorcie oraz Komisji społecznej Sejmu RP. Zaznaczyła, że priorytetem jest wspomaganie rodzin, w których pojawia się jakiś kryzys czy dysfunkcja, ponieważ najlepszym miejscem dla rozwoju każdego dziecka jest rodzinny dom.

 

Członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśliła, że stworzenie warunków opiekuńczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jest niezwykle ważne. Dzieci, które mają za sobą trudne doświadczenia, potrzebują szczególnej troski i uwagi.

 

W spotkaniu udział wzięli samorządowcy z terenu powiatu, kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej. Na terenie powiatu łosickiego funkcjonuje 18 rodzin zastępczych, obejmujących opieką 30 dzieci.

Liczba wyświetleń: 528

powrót