Z regionu

35-lecie istnienia Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

2014.05.08 15:20

Autor: Sebastian Wardziak, (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Eksploatacja i konserwacja wodociągów wiejskich, budowa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowych czy remontów hydrantów i zdrojów ulicznych to tylko niektóre zadania Zakładu Usług  Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.. Zakład obchodzi 35-lecie istnienia. W uroczystości jubileuszu uczestniczyli m.in.  marszałek Adam Struzik i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Radosław Rybicki.

 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych  dla Potrzeb  Rolnictwa  w Mławie  Jan Stępka  zapoznał gości z historią powstania zakładu oraz jego działalnością od 1979 r. Gratulując załodze jubileuszu, marszałek Adam Struzik podkreślił,  jak ważna i niezbędna jest działalność zakładu dla rozwoju całego Mazowsza i życzył dalszego pełnego sukcesów rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Obecnie zakład  zatrudnia 180 pracowników i prowadzi  działalność  gospodarczą w oparciu o zawarte z jednostkami samorządu  terytorialnego umowy dotyczące ujmowania, uzdatniania  i zbiorowego dostarczania wody  oraz odprowadzania ścieków na terenie  31  gmin województwa mazowieckiego. Za pośrednictwem eksploatowanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa  urządzeń w wodę zaopatrywanych jest obecnie niemal 40 tys. odbiorców.

  • fot. archiwum UMWM
  • fot. archiwum UMWM

Liczba wyświetleń: 472

powrót