Z regionu

Radomski szpital spółką

2013.12.18 12:35
Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Guzowska
Fot. www.wss.com.pl

Spółka Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że pacjenci leczą się teraz nie w SPZOZ, a spółce. Choć od razu zmiana nie będzie dla pacjentów odczuwalna, to w dłuższej perspektywie powinno poprawić się zarządzanie placówką i jej sytuacja finansowa. Jest to także szansa na zwiększenie liczby hospitalizacji i porad ambulatoryjnych.To także możliwość pozbycia się części zadłużenia. Samorząd województwa odciążył szpital, przejmując około 8 mln zł zobowiązania. 

 

Przekształcenie to nie prywatyzacja. Szpital pomimo zmiany formy prawnej nadal ma charakter publiczny, gdyż jego jedynym właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nie jest to pierwszy przypadek na Mazowszu. Proces ten mają już za sobą działające w formie spółek: Mazowiecki Szpital Bródnowski, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” w Konstancinie-Jeziornie oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach i ATTIS.

 

W przypadku radomskiej placówki przekształcenie w spółkę było koniecznością. Nowe przepisy zapisane w ustawie o działalności leczniczejnie pozostawiają samorządom wyboru. Jeśli placówka ma ujemny wynik finansowy, wprzeciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia finansowego sprawozdania szpitala (za poprzedni rok) samorząd województwa musi pokryć ujemny wynik finansowy lub go przekształcić.W świetle nowych przepisów powstająca w wyniku przekształcenia spółka będzie następcą prawnym SPZOZ-u, przejmując jego prawa i obowiązki.

 

Co zmiana oznacza dla pacjentów, pracowników i szpitala?

Działające w formie spółek szpitale świadczą usługi zarówno w oparciu o kontrakty z NFZ, jak i w ramach usług dodatkowych tzw. komercyjnych. Jednak skala tej dodatkowej działalności jest bardzo niewielka. Stwarza jednak możliwość podreperowania budżetu placówki, pełnego wykorzystania sprzętu i aparatury oraz ułatwia rozwój szpitala. Przekształcenie w spółkę to także możliwość konkurowania z placówkami prywatnymi, poszerzania oferty lekarskiej i pełne wykorzystanie kadry lekarskiej. Dla pacjentów szpitali oznacza to przede wszystkim szybszy i łatwiejszy dostęp do specjalistów, a także możliwość skorzystania z dodatkowej oferty komercyjnej.

 

W 2009 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekształcił pięć podległych mu zakładów opieki zdrowotnej. Dotychczasowe doświadczenia większości przekształconych szpitali pokazują, że placówki sprawnie się rozwijają i poszerzają ofertę medyczną. I tak, szpital Bródnowski oraz Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” odnotowały zwiększenie liczby hospitalizacji oraz udzielonych porad ambulatoryjnych. Ponadto, ustabilizowała się ich sytuacja finansowa.

 

Przekształcenie to przede wszystkim inne zarządzanie placówką. Poprawia się nadzór właścicielski poprzez powołanie w spółce rady nadzorczej o znacznie większych kompetencjach i odpowiedzialności niż rada społeczna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (ciało o charakterze doradczym, nieponoszące odpowiedzialności za wyniki zakładu). Zwiększa się także odpowiedzialność osób zarządzających spółką. Mają one większą swobodę i elastyczność przy podejmowaniu decyzji. Sama placówka natomiast zwiększa dostępność do różnych instrumentów finansowych i pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Mienie będące własnością szpitala staje się z chwilą przekształcenia mieniem spółki. Województwo wniosło aportem do spółki nieruchomości użytkowane dotychczas przez SPZOZ, a do tej pory będące własnością województwa.

Na zmianie nie tracą też pracownicy. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się z mocy prawa pracownikami spółki.

Liczba wyświetleń: 528

powrót