Z regionu

Trzecie seminarium z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2013.11.21 14:00

Autor: Marcin Sokołowski (PŚ), Wprowadzenie: Monika Guzowska

20 listopada do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przybyli zainteresowani pracownicy mazowieckich magistratów odpowiedzialni za przygotowanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami. Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże im we właściwym przygotowaniu dokumentów.

  

Podczas seminarium omówiono aktualnie obowiązujące formularze sprawozdań i sposób ich wypełniania, a także metodykę obliczania osiągniętych poziomów – ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Poruszono także kwestię recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku różnymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Założeniem zorganizowanego szkolenia była eliminacja błędów w gminnych sprawozdaniach dotyczących zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mamy nadzieję, że będzie miało ono wpływ także na rzetelność informacji przekazywanych przez marszałka województwa ministrowi środowiska. Następne spotkania dla przedstawicieli gmin z regionów warszawskiego i ciechanowskiego odbędą się 29 listopada i 5 grudnia br.

 

Seminarium otworzyła członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska. Wzięli w nim udział: Damian Milewski dyrektor Departamentu Środowiska UMWM oraz Elżbieta Anuszewska kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami UMWM. Prelekcje natomiast poprowadzili ekspert zewnętrzny z zakresu gospodarki odpadami oraz pracownik Wydziału Gospodarki Odpadami UMWM. Po stronie słuchaczy zasiedli przedstawiciele gmin z regionu ostrołęcko-siedleckiego a także przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

  • Fot. Marcin Sokołowski
  • Fot. Marcin Sokołowski
  • Fot. Marcin Sokołowski

Liczba wyświetleń: 303

powrót