Z regionu

Jubileuszowe X Forum Partnerstwa Lokalnego

2013.09.26 13:35 , aktualizacja: 2013.09.26 13:38

Autor: Mariusz Rudnicki, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Jacek Świtacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku zorganizował w dniach 25 – 26 września br. X Forum Partnerstwa Lokalnego. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Wiodącym tematem spotkania było podsumowanie inicjatyw obydwu województw w budowaniu platformy współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, wojewódzkimi, a także lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, samorządem i mieszkańcami Mazowsza i Podlasia na rzecz ożywienia gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy.

 

Organizatorzy forum, przy współudziale zaproszonych gości, zaprezentowali uczestnikom osiągnięcia uzyskane w tym zakresie na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego i podlaskiego.

 

Dyskutowano także o realizowanym projekcie „Partnerstwo na rzecz zielonych miejsc pracy”, jak również o nowym okresie programowania i roli samorządu województwa w kreowaniu regionalnej polityki rynku pracy.

Liczba wyświetleń: 263

powrót