Z regionu

Bogata tradycja OSP w Baranowie

2013.06.03 11:10

Autor: Aldona Zawadzka, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie (pow. grodziski) ma już 90 lat. Uroczystość jubileuszowa, która odbyła się 2 czerwca br. stała się okazją do uhonorowania jednostki Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Odznaczenie, w imieniu marszałka Adama Struzika wręczył dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich UMWM Radosław Rybicki.

 

Jednostka powstała we wrześniu 1922 r. z inicjatywy proboszcza parafii Baranów ks. Walentego Szufladowicza. Początkowo liczyła 25 członków i wyposażona była w przenośną pompę ręczną, drabiny, bosaki i odcinki o łącznej długości 300 metrów. Umundurowanie strażaków stanowiły przekazane przez dzierżawcę majątku w Dybowie Stanisława Koneckiego mundury bojowe, pasy i topory.

 

W latach 1939-1945, zgodnie z zarządzeniem władz okupacyjnych, w godzinach nocnych strażacy pełnili dyżury na wierzy kościoła, aby alarmować i ostrzegać o pożarach. Zbiórki szkoleniowe i aktywność kulturalna były zabronione. Członkowie OSP prowadzili jednak działalność konspiracyjną. W latach powojennych strażacy rozpoczęli intensywne szkolenia pożarnicze oraz aktywizowali mieszkańców. Organizowali dochodowe zabawy taneczne, loterie fantowe i zbiórki pieniężne, a za uzyskane środki zakupili wóz konny przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi. Uszyto też mundury wyjściowe i czapki rogatywki.

 

W 1951 r. z własnych funduszy zakupiono samochód „Praga” oraz zalano fundamenty pod nową strażnicę, której budowę ukończono trzy lata później. W latach siedemdziesiątych za mobilność i zaangażowanie jednostka uhonorowana została dyplomem z Komendy Wojewódzkiej w Warszawie. 8 października 1978 r. otrzymała zaś nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców.

 

Strażacy brali udział w zabezpieczeniu wizyt w Polsce papieża Jana Pawła II w 1983 r. i 1999 r. Wielokrotnie też udowadniali, że mogą na nich liczyć nie tylko mieszkańcy gminy – m.in. w 2001 r., wraz z 6 Kompanią Odwodową „Pruszków”, podjęli działania przeciwpowodziowe na terenie Lucimia w powiecie zwoleńskim. Od sierpnia 2011 r. przy współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w jednostce rozpoczęto realizację nowatorskiego programu szkolenia strażaków na pilotów ultralekkich wiatrakowców. Sześciu druhów z Baranowa pozytywnie ukończyło szkolenie i zostało pierwszymi w Polsce strażakami-pilotami, a od czerwca 2012 r. na wyposażeniu jednostki znajduje się pierwszy w Polsce ultralekki wiatrakowiec ZEN1.

 

Aktualnie OSP w Baranowie liczy 88 członków, w tym 54 czynnych – 32 mężczyzn i 22 kobiety. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to 18 druhów i druhen. Misją jednostki jest dalsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, a także rozwój jednostki poprzez szkolenia i pracę z młodzieżą.

Liczba wyświetleń: 442

powrót