Z regionu

Moja firma-moja przyszłość

2013.03.06 09:05 , aktualizacja: 2013.03.08 11:35

Autor: Agnieszka Niedźwiedzka (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. Agnieszka Niedźwiedzka
Fot. Agnieszka Niedźwiedzka
Fot. Jacek Świtacz
Fot. Jacek Świtacz

To hasło przyświecało konferencji, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, promującej przedsiębiorczość i samozatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otwarcia dokonał członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

 

Jednym z tematów spotkania było podsumowanie przez WUP zrealizowanych projektów w ramach działania PO KL 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia’’ i poddziałania 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie’’ na lata 2009-2013. Przedstawione zostały również nowe perspektywy na 2014 r.

 

Osoby, które przystąpiły do realizacji projektu stworzenia własnej firmy w ramach PO KL to głównie bezrobotni. Jednak byli też chętni do pracy na własny rachunek. Status indywidualnego przedsiębiorcy jest szansą na nowe możliwości realizacji aspiracji zawodowych oraz umożliwia poprawę sytuacji finansowej własnej i rodziny.

 

Działanie 6.2 PO KL to bardzo skuteczne i perspektywiczne narzędzie służące wzrostowi zatrudnienia, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na jedną dotację przypada średnio 8 formularzy rekrutacyjnych. W takcie spotkania przedsiębiorcy, którzy utworzyli własne firmy w ramach projektów realizowanych przez WUP m.in. Żaneta Bechcicka-Maroszek właścicielka firmy Aurice, Ireneusz Kaługa, właściciel firmy EcoBocian oraz Marcin Bareja właściciel firmy „Herbatnik” przedstawili osiągnięcia prowadzonej działalności. Ich wystąpienia wzbudziły wielki aplauz.

Liczba wyświetleń: 728

powrót