Z regionu

„Regierungsbezirk Zichenau REJENCJA CIECHANOWSKA 1939 – 1945”

2012.12.21 11:45 , aktualizacja: 2015.09.15 11:40

Autor: Barbara Szemplińska, Celegatura Ciechanów, Wprowadzenie: Monika Guzowska

18 grudnia br. Zbigniew Ptasiewicz promował swoją najnowszą książkę, poświęconą okupacyjnym dziejom północnego Mazowsza – „Regierungsbezirk Zichenau - REJENCJA CIECHANOWSKA 1939 – 1945”. Autor zawarł w niej wiedzę o antypolskiej polityce narodowościowej hitlerowskich Niemiec prowadzonej na terenach północnego Mazowsza – brutalnie wcielonego do III Rzeszy (Prus Wschodnich).

 

Książka zawiera też zbiór wspomnień około sześćdziesięciu Polaków, ówczesnych mieszkańców tych ziem. Publikacja przybliża młodemu pokoleniu wiedzę o tym szczególnym okresie w dziejach północnego Mazowsza.

 

Publikacja przedstawia relacje ludzi doświadczonych przez wojnę i okupację, którzy przeżyli tu lata wysiedleń, aresztowań i deportacji na przymusowe roboty. Zawiera też wiele zdjęć i rysunków z okresu okupacji. Ma również walor edukacyjny. Dzięki takim opracowaniom młode pokolenie może zgłębić wiedzę na temat ciężkich czasów okresu okupacji.

 

-----------------------------------------------------------------

Zbigniew Ptasiewicz – dr nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związany z administracją publiczną oraz działalnością akademicką. Był m.in. członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego. Obecnie aktywność zawodową dzieli pomiędzy samorząd powiatu ciechanowskiego i Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora, gdzie jest dziekanem instytutu Wydziału Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska. Oprócz współczesnej problematyki rozwoju regionalnego i lokalnego interesuje się historią i dziedzictwem kulturowym Mazowsza. Bada m.in. działalność mazowieckich towarzystw kultury oraz historię i współczesność ziemi ciechanowskiej. Aktualnie pracuje nad monografią województwa ciechanowskiego.

Liczba wyświetleń: 1534

powrót