Z regionu

Bank wspierający rozwój kraju

2012.12.05 12:10 , aktualizacja: 2012.12.05 12:23
Autor: Łukasz Welenc (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju rodzimej gospodarki i przedsiębiorczości – ze szczególną troską zarząd placówki odnosi się do działalności polskich firm, instytucji i samorządów. O znaczeniu BGK dyskutowano 4 grudnia br. w Łazienkach Królewskich. W spotkaniu wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Podczas rozmów przybliżono historię banku oraz zaprezentowano jego główne cele. Obecnie placówka uczestniczy w realizacji gospodarczych zadań państwa. Zarządza środkami kilku funduszy celowych oraz wieloma programami rządowymi. Stanowi ważne ogniwo w finansowaniu i wspieraniu rozwoju mieszkalnictwa, drobnej przedsiębiorczości i rynku oszczędności energii.

 

Z punktu widzenia Samorządu Województwa Mazowieckiego niezwykle ważne jest zaangażowanie banku we wdrażanie inicjatywy JESSICA realizowanej ze środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia BGK pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). Oferuje inwestorom realizującym projekty miejskie preferencyjne wsparcie finansowe. Podczas podziału środków na projekty typowo rewitalizacyjne i klastrowe współpracuje na Mazowszu z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., natomiast przy projektach energetycznych z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. Dotychczasowe partnerstwo w tym zakresie znacznie usprawnia zarządzanie środkami z funduszu.

Liczba wyświetleń: 210

powrót