Z regionu

Mazowsze dzieli się doświadczeniami

2012.10.19 09:40

Autor: Dorota Pozorek, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

O mazowieckich doświadczeniach w zakresie wdrażania środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich rozmawiano podczas spotkania z delegacją administracji Bośni i Hercegowiny, które odbyło się 18 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Podczas wizyty studyjnej delegaci poznali praktyki Polski, jako kraju Unii Europejskiej związane z wykorzystaniem funduszy przedakcesyjnych oraz z obecną sytuacją w zakresie realizacji wspólnotowego wsparcia przez polskie struktury samorządowe.

 

Z gośćmi spotkał się zastępca dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Leszek Król. Zwrócił on szczególną uwagę na analizę całego systemu wykorzystywania przedmiotowych funduszy oraz różnorodność celów wynikającą ze zróżnicowania samego regionu Mazowsza. Ponadto omówił korzyści i zagrożenia jakie niesie aplikowanie o unijne wsparcie, zmiany proceduralne na przestrzeni ostatnich okresów programowania oraz poruszył ważną dla Mazowsza kwestię regionów przejściowych. Goście uzyskali także odpowiedzi na pytania dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz strategii województwa.

 

Przedstawiciele administracji Bośni i Hercegowiny opowiedzieli o aktualnym stanie przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej i strukturze administracyjnej swojego kraju.

 

Bośnia i Hercegowina położona jest w centralnej części Półwyspu Bałkańskiego. Na północy, zachodzie i południowym-zachodzie graniczy z Republiką Chorwacji, a na wschodzie i południu z Serbią i Czarnogórą. Jest państwem złożonym z dwóch podmiotów: Federacji Bośni i Hercegowiny (51% terytorium) i  Republiki Serbskiej (49% terytorium). Federacja BiH jest podzielona na 10 kantonów, a kantony na gminy. Republika Serbska administracyjnie dzieli się na regiony, w skład których wchodzą gminy. Najwyższy organ ustawodawczy w państwie to Zgromadzenie Parlamentarne BiH, składające się z Izby Reprezentantów i Izby Narodów. Izbę Reprezentantów tworzy 42 członków, z których 2/3 jest wybieranych z terytorium Federacji BiH, a 1/3 z terytorium Republiki Serbskiej; Izba Narodów składa się z 15 delegatów (po pięciu Chorwatów, Bośniaków i Serbów).

  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka

Liczba wyświetleń: 275

powrót