Z regionu

W urzędzie marszałkowskim dyskutowano o problemach branży turystycznej

2012.07.27 15:05 , aktualizacja: 2012.07.27 15:19
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Hanna Maliszewska

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 26 lipca br., zorganizowane zostało spotkanie z udziałem przedstawicieli urzędów marszałkowskich, branży turystycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Uczestnicy rozmów podsumowali ostatnie wydarzenia na rynku turystycznym i problemy, z jakimi spotkały się urzędy marszałkowskie podczas organizacji powrotu dla turystów upadłych biur podróży. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaapelował do branży turystycznej o stworzenie kodeksu postępowania etycznego.

 

Przedstawiciele województwa mazowieckiego i wielkopolskiego podzielili się z pozostałymi uczestnikami swoimi doświadczeniami, związanymi z ostatnimi upadkami biur podróży: Sky Club, Africano Travel i Alba Tour. Zwrócono uwagę m.in. na powtarzający się problem braku poczucia odpowiedzialności ze strony biur podróży za turystów. Brak kontaktu i brak współpracy przy sprowadzaniu klientów biura do kraju, nieprzekazywanie list rezerwacyjnych – to najczęściej pojawiające się sytuacje we wszystkich województwach.

 

Podkreślono także fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów marszałkowie województw odpowiadają za uruchomienie gwarancji. Odpowiedzialność biura podróży za turystów przebywających poza granicami kraju nie powinna kończyć się w momencie złożenia wniosku o niewypłacalności. Jak pokazują dotychczasowe przypadki, w sytuacji braku podjęcia działań ratunkowych przez biuro podróży, urzędy marszałkowskie w trosce o dobro obywateli biorą te działania na swoje barki. Nie wynika to jednak wprost z przepisów prawa, a z poczucia odpowiedzialności za los turystów. Z uwagi na pojawiające się we wszystkich województwach problemy we współpracy z upadającymi biurami, UMWM zaapelował do branży turystycznej o stworzenie kodeksu postępowania etycznego, regulującego dobre praktyki w tym zakresie.

 

Dyskutowano także na temat obowiązujących przepisów prawa, które nałożyły na urzędy obowiązki, nie dając im odpowiednich narzędzi. Urzędnicy mówili m.in. o tym, że ustawodawca nie wyposażył ich np. w większe uprawnienia kontrolne. Zwrócono także uwagę na niewystarczające zabezpieczenie finansowe turystów. W świetle nowelizacji ustawy o usługach turystycznych w przypadku upadku touroperatora klienci powinni otrzymać zwrot 100 proc. wniesionych kosztów. Niestety, ostatnie wydarzenia pokazują, że nie zawsze jest to niemożliwe. W przypadku upadku Alba Tour z Poznania gwarancja wynosiła 200 tys. zł, a same koszty ściągnięcia turystów z zagranicy 570 tys. zł. To oznacza, że 370 tys. zł zabezpieczyć musiał samorząd województwa wielkopolskiego. Również w przypadku Sky Clubu nie ma pewności, czy wystarczy środków na 100-procentowe pokrycie roszczeń klientów. Pojawiło się więc pytanie – jak wywiązać się z nałożonego ustawą obowiązku przy braku zapewnionych funduszy? Przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń zauważyli, że wyliczenie takiej gwarancji, która pokryłaby w 100 proc. wszystkie roszczenia klientów nie zawsze jest możliwe. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza tych biur, których obroty zwiększają się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gwarancje wyliczane są bowiem na podstawie dochodów za rok ubiegły i nie ma możliwości ich aktualizowania w przypadku rozwoju biura podróży.

 

Rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby utworzenie niezależnego od gwarancji ubezpieczeniowej, dodatkowego funduszu. Postulowali o to na początku lipca marszałkowie wszystkich województw. Urzędnicy z zadowoleniem przyjęli zatem informację z Ministerstwa Turystyki i Sportu, które przychyliło się do stanowiska Konwentu Marszałków RP i rozpoczęło prace nad stworzeniem takiego rozwiązania.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele urzędów marszałkowskich z 16 województw, Polskiej Izby Turystyki, Warszawskiej Izby Turystyki, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych „OSAT” oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie reprezentowała zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.

Liczba wyświetleń: 553

powrót