Mazowsze serce Polski nr 7–8/19

Samorząd to mieszkańcy!

2019.07.16 15:10 , aktualizacja: 2019.08.06 14:00

Autor: Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Prawie 30 lat temu – wraz z pierwszymi wyborami samorządowymi w III RP – ustanowiono samorządy terytorialne. Jak podkreślał prof. Michał Kulesza, nowy system miał być podobny do działających w krajach demokratycznych.

– Cechą wspólną europejskich systemów samorządowych jest przede wszystkim autonomia społeczności lokalnych (…) dysponuje pieniędzmi i realizuje własne cele dla wspólnego dobra mieszkańców. Skuteczność jej działań weryfikuje demokracja na drodze wyborów. To był nasz punkt wyjścia – zaznaczał profesor.

O tym, jak ważne są głosy mieszkańców, umiejętność słuchania i rozpoznawania ich potrzeb, przeczytamy w artykule 100 mln zł dla Mazowszan. Olbrzymie zainteresowanie programami wsparcia samorządu Mazowsza, który na 2 tys. projektów przeznaczył 100 mln zł (w tym np. na remonty strażnic, aktywizację sołectw czy modernizację dróg), jest dowodem na to, że władza to nie tylko ogromny przywilej, ale i odpowiedzialność. Nie tylko za rozwój małych ojczyzn, ale i wspólne pieniądze. Ani impas, ani pat – jak w przypadku Modlina – nie jest tutaj wskazany. Bo jak napisał Tommy Wieringa:  „Można powiedzieć, że stanie w miejscu jest cofaniem się”.  Niech wygra więc wspólny interes – dobro mieszkańców!

 

Redakcja

 

Liczba wyświetleń: 145

powrót