Mazowsze serce Polski nr 6/20

Młodzi startują

2020.06.08 17:45 , aktualizacja: 2020.06.10 12:01

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Przewodnicząca młodzieżowego sejmiku Witoria Kostrzewa w stroju oficjalnym Wiktoria Kostrzewa,...
  • Wiceprzewodnicząca młodzieżowego sejmiku Elżbieta Gimzicka w stroju galowym Elżbieta Gimzicka,...
  • Wiceprzewodniczący młodzieżowego sejmiku Piotr Borczyński w garniturze Piotr Borczyński,...
  • Wiceprzewodnicząca młodzieżowego sejmiku w stroju oficjalnym Małgorzata Trzaskowska,...
  • Wiceprzewodnicząca młodzieżowego Sejmiku Wiktoria Nowocień w stroju służbowym. Wiktoria Nowocień,...
  • Wiceprzewodniczący mlodzieżowego sejmiku Dawid Zając w garniturze i krawacie. Dawid Zając,...
  • Sekretarz młodzieżowego sejmiku Oliwia Wyrzykowska. Zdjęcie portetowe Oliwia Wyrzykowska,...
  • Rzecznik prasowy młodzieżowego sejmiku Julia Senator, zdjęcie profilowe. Julia Senator, rzecznik...

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego wybrał swoje władze. Ale też m.in. rzecznika prasowego oraz komisje. Przewodniczącą została Wiktoria Kostrzewa z Warszawy.

 

 

Przewodnicząca Wiktoria Kostrzewa

Warszawa

 

Planuję zająć się problematyką zdrowia psychicznego młodzieży, jak też obecnym stanem psychiatrii dziecięcej. Chciałabym też podjąć temat niskiej aktywności szkół zawodowych.

 

Wiceprzewodniczący Piotr Borczyński

Warszawa

 

Chciałbym m.in. przeprowadzić analizę potrzeb i problemów mazowieckiej młodzieży z każdej części województwa, a później stworzyć Program Polityki Mazowsza dla Młodzieży.

 

Wiceprzewodnicząca Elżbieta Gimzicka

Warszawa

 

Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wiele zdziałać. Zależy mi na aktywizacji młodzieży. Projekt, który chciałabym zrealizować, ma na celu edukację z zakresu prawa, praw obywatelskich i ucznia.

 

Wiceprzewodnicząca Wiktoria Nowocień

Szydłowiec

 

Będę chciała zwrócić uwagę m.in. na: działalność samorządów uczniowskich, integrację młodzieżowych rad, promocję kultury i historii Mazowsza oraz działać na rzecz aktywizacji młodzieży z terenów wiejskich.

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Trzaskowska

pow. otwocki

 

Mam nadzieję, że stworzymy zgrany zespół, który wykorzysta swoją szansę jak najlepiej i przyczyni się do poprawy życia młodych Mazowszan. Liczę, że ta kadencja udowodni, że młodzież ma realny wpływ na rzeczywistość.

 

Wiceprzewodniczący Dawid Zając

pow. siedlecki

 

Młodzież ma głos, swoje własne zdanie i problemy. Jako młodzieżowy radny chciałbym pokazać potrzeby młodych Sejmikowi Województwa Mazowieckiego.

 

Rzecznik prasowy Julia Senator

pow. grójecki

 

Oprócz obowiązków rzecznika chciałabym poświęcić się edukacji obywatelskiej młodzieży i wyrównywaniu szans młodzieży z obszarów wiejskich, z których pochodzę.

 

Sekretarz Oliwia Wyrzykowska

Płock

 

Wierzę, że młodzi ludzie mogą wpływać na rozwój naszego województwa, a także zainicjować pomysły, które rozwiążą problemy młodzieży. Dostrzegam je i chciałabym działać na rzecz ich niwelowania.

 

Młodzieżowi radni powołali dziewięć komisji oraz przyjęli regulamin przyznawania honorowych patronatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W sejmiku będą działać komisje: edukacji i aktywności obywatelskiej, promocji, kontaktów i spraw zewnętrznych, kultury, ochrony środowiska, transportu publicznego, zdrowia, ds. rozwoju, sportu, rewizyjna.

 

 

Liczba wyświetleń: 65

powrót