Mazowsze serce Polski nr 6/18

Tym żyje samorząd

2018.06.12 07:20 , aktualizacja: 2018.06.12 12:36

Autor: Paweł Burlewicz, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Mężczyzna odkręcający z ceglanej ściany budynku kamerę techniiczną fot. shutterstock.com

 

W CENTRUM UWAGI

Wybory bez kamer

Pisaliśmy na naszych łamach, że większość obwodowych komisji wyborczych (a wiele z nich mieści się w placówkach oświatowych) nie będzie w stanie  zapewnić transmisji internetowej z jesiennych wyborów samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła właśnie, że z transmisji się wycofuje. Jako uzasadnienie z rezygnacji z kamer podano wprowadzenie unijnego prawa RODO o ochronie danych osobowych.


Wynagrodzenia do TK?

Związek Miast Polskich zamierza wystąpić do Prezydenta RP oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia rządu obniżającego wynagrodzenia samorządowców. Zdaniem przedstawicieli ZMP osoby decyzyjne we władzach lokalnych zarabiały i tak mało, a ucierpiały bardziej niż np. ministrowie. A to po wielkich premiach tych ostatnich, które wzbudziły protesty społeczne, Sejm zaczął pracę nad ograniczeniem płac.


Na ratunek sołtysom

W poprzednim numerze pisma „Mazowsze serce Polski” pisaliśmy o bublu legislacyjnym – Sejm nakazał sołtysom udział w szacowaniu szkód łowieckich. Nie mieli oni ani wiedzy, ani środków do tego potrzebnych. Na szczęście uwzględniono protest samorządowców i złożono poprawkę, która ma znieść ten obowiązek.

 

 

 

fot. shutterstock.com


NIK: złe przepisy o zadaniach zleconych

Samorząd Województwa Mazowieckiego wygrał w sądzie sprawę, która zapewni zwrot kosztów poniesionych z budżetu społeczności lokalnej na wykonywanie zadań zlecanych przez rząd. Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że w tej kwestii są niespójne przepisy – sposoby naliczania dotacji na zadania przekazywane przez władze centralne – co skutkuje krzywdą finansową samorządów. NIK stwierdziła, że w tej formie system nie mógł działać właściwie.


Piła broni wody

Rada Miasta Piły skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Zarzuty dotyczą trybu uchwalenia ustawy, ale przede wszystkim powierzenia – co jest niezgodne z ustawą zasadniczą – kontroli merytorycznej samorządu Wodom Polskim. Piłę wspiera Związek Miast Polskich, bo sprawa dotyczy całego kraju.


Baranów jednak głosuje

Wojewoda mazowiecki nie zakwestionował uchwały Rady Gminy Baranów o przeprowadzeniu referendum dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego (17 czerwca). Mieszkańcy sprzeciwiają się proponowanej formie i kwocie wywłaszczeń. Strona rządowa już ogłosiła, że i tak nie uzna wyników referendum za wiążące.

 

Liczba wyświetleń: 63

powrót