Mazowsze serce Polski nr 5/21

Warto wiedzieć

2021.05.04 12:35 , aktualizacja: 2021.05.06 11:13

Autor: Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

paszportowe zdjęcie starszego mężczyzny Aktywny samorządowiec i...

Co z tym Baranowem?

„Jesteśmy przerażeni postępowaniem spółki CPK, lekceważeniem nas, nieudzielaniem nam podstawowych informacji, w tym informacji prawnych, jak również długoterminowym wywieraniem na nas presji. (…) Od 2017 r. zarówno spółka CPK, jak i strona rządowa nie wskazały precyzyjnie terenu, na którym lotnisko ma być usytuowane” – piszą w liście otwartym mieszkańcy Baranowa. 

Sygnatariusze listu zaznaczają:

„Obszar zarezerwowany przez spółkę jest trzykrotnie większy niż teren niezbędny pod budowę lotniska. A tylko teren pod samo lotnisko może być zakwalifikowany jako cel publiczny. Jest to najistotniejsze (…), gdyż tylko pod cel publiczny można właściciela wywłaszczyć, czyli wyrzucić z jego domu, wbrew jego woli”.

Dodatkowo w ostatnim czasie po działkach  – bez pozwolenia właścicieli – poruszają się „przyrodnicy-ekolodzy”, którzy rzekomo wykonują inwentaryzację dla spółki CPK. Mieszkańcy skarżą się, że ludzie ci nie okazują stosownych dokumentów. W liście otwartym mieszkańcy pytają także: jakie są podstawy prawne wchodzenia przez „przyrodników” na tereny prywatne?

 

Pożegnaliśmy śp. Aleksandra Soplińskiego

Aktywny samorządowiec i polityk, z zawodu lekarz, życzliwy i oddany innym człowiek, zmarł w wieku 79 lat. Aleksander Sopliński był m.in. ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego ciechanowskiego szpitala, a także radnym województwa mazowieckiego, posłem oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Odznaczony Krzyżem Oficerskim (2011) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999). Więcej na mazovia.pl.

 

Spisujemy się dla Polski

Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dobrze i dokładnie zrobiony spis to niemałe korzyści dla regionu. 

– W jego ramach zbierane są cenne dane, które posłużą przez najbliższe lata do tworzenia ważnych programów i analiz. Używają ich na przykład inwestorzy, którzy chcą przekonać się, czy w regionie znajdą odpowiednią kadrę pracowników. Wykorzystuje się je także w pracach nad dotacjami z Unii Europejskiej. Są one określane m.in. na podstawie liczebności mieszkańców – wymienia marszałek Adam Struzik.

 

Mniej pracowników na Mazowszu

Jak podaje Urząd Statystyczny w Warszawie, w IV kwartale ub.r. w województwie mazowieckim pracowało ponad 2,5 mln osób. W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba pracujących zmniejszyła się o 8 tys. W miastach pracowników ubyło, a na wsiach przybyło (w obu przypadkach o 1,1 proc.).

 

Liczba wyświetleń: 45

powrót