Mazowsze serce Polski nr 4/21

Sukces Mazowsza! Dodatkowa kasa z Polski wschodniej

2021.04.14 02:15 , aktualizacja: 2021.04.21 09:09

Autor: Biuro Prasowe, Wydział Komunikacji Zewnętrznej UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • plan autostrady widziany z góry Środki z programu Polska...
  • mapa Polski z wyróznionymi regionami należącymi do Polski Wschodniej Z programu Polska Wschodnia...
  • przy stole konferencyjnym siedzi sześć osób Przedstawiciele samorządu...

Gminy, powiaty czy firmy z Mazowsza mogą liczyć na pieniądze z programu Polska Wschodnia+. – To może oznaczać kolejne ponad 400 mln euro z budżetu UE – podkreśla marszałek Adam Struzik, który cieszy się, że wieloletnie starania samorządu Mazowsza przyniosły efekt.

 

Szansa na dodatkowe wsparcie, i to niemałe, perspektywa budowy nowych dróg, pomoc dla przedsiębiorców, w tym branży turystycznej, która szczególnie ucierpiała w pandemii, nowe miejsca pracy czy zmniejszenie różnic wewnątrzregionalnych – to tylko niektóre z możliwości, jakie daje włączenie województwa do programu Polska Wschodnia+.

 

Warto walczyć do końca

Do tej pory z programu korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Teraz dołączy do nich Mazowsze.

– Ubiegaliśmy się o to 11 lat, bo niektóre subregiony, np. siedlecki, radomski czy ostrołęcki zdecydowanie kwalifikowały się do takiego dodatkowego wsparcia – przypomina marszałek Adam Struzik.

Dodaje, że argumenty o niskim PKB tej części regionu, wysokiej stopie bezrobocia, niższej dostępności transportowej czy fakcie, że Siedlce zdecydowanie leżą na wschodzie kraju i borykają się z podobnymi problemami jak miejscowości z Podlasia czy Lubelszczyzny nie były uwzględniane. I choć poziom życia oraz potencjał gospodarczy np. subregionu ostrołęckiego jest porównywalny ze wschodnią częścią kraju, to ta część Mazowsza pozbawiona była możliwości korzystania z dodatkowego wsparcia. Teraz się to zmieni.

 

Zysk dla firm i miast

Dzięki działaniom samorządu województwa doszło do podziału statystycznego na Mazowsze regionalne i region warszawski stołeczny (obejmuje Warszawę i 9 okolicznych powiatów). Nowy podział pozwala uwzględnić wewnętrzne zróżnicowanie regionu. Starania się opłaciły – strona rządowa wyraziła zgodę na uwzględnienie Mazowsza regionalnego w programie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim konkretne pieniądze na ważne inwestycje.

 

– Włączenie do Polski Wschodniej+ otwiera przed beneficjentami szansę na kolejne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej. Inne województwa korzystały z tych funduszy, my jesteśmy debiutantami, ale jestem przekonany, że równie skutecznie będziemy sięgać po wsparcie – mówi marszałek Struzik, zachęcając do aktywności na tym polu.

Wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zapowiedziała, że nowy program będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

 

– Nadal będziemy inwestować w innowacje biznesowe, wspieranie start-upów, infrastrukturę transportową. Ale skupimy się też na przykład na adaptacji miast do zmian klimatu i wzmocnieniu potencjału turystycznego regionu[1] – podała.

Z dodatkowego zastrzyku gotówki cieszą się już samorządowcy. Joanna Potocka-Rak, starosta powiatu ciechanowskiego, zaznacza, że to ogromna szansa dla gmin, miast, powiatów.

 

– Nowa perspektywa finansowa to nowe możliwości rozwoju dla samorządów oraz realne perspektywy realizacji wielu niezwykle ważnych społecznie, ekonomicznie czy infrastrukturalnie inwestycji i projektów – podkreśla.

Na współfinansowanie będą mogły liczyć np. duże projekty miejskie dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, a także ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. W planach są m.in. dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

 

Radny województwa Mirosław Augustyniak jest przekonany, że subregiony Mazowsza włączone do programu Polska Wschodnia na pewno wykorzystają okazję.

– Te dodatkowe środki to ogromna szansa dla beneficjentów. Samorządowcy będą sięgać po pieniądze, kierując je na inwestycje, dzięki którym ludziom będzie się lepiej żyć – mówi radny.

Ale szansę na dodatkowe pieniądze mają nie tylko miasta czy powiaty. Z dotacji skorzystają również małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne.

 

2,5 mld euro dla Polski

Zdaniem Komisji ds. Polski Wschodniej[2] (zrzesza marszałków województw objętych programem), w kolejnej edycji powinny być kontynuowane działania w obszarze przedsiębiorczości i innowacji – platformy startowe, działania na rzecz wspierania procesów wzornictwa w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach czy pożyczki na rzecz rozwoju firm z branży turystycznej.  Komisja proponuje dodać jeszcze interwencję dotyczącą wsparcia promocji makroregionu i inwestorów biznesowych, a także obsługi inwestorów i eksporterów.

Jak będzie wyglądał dokładnie podział środków, dowiemy się po konsultacjach (trwają do 8 kwietnia). Polska Wschodnia+ na lata 2021–2027 jest pierwszym krajowym programem funduszy europejskich konsultowanym społecznie.          N

 

W sprawie podziału środków w ramach Polski Wschodniej odbyły się spotkania, m.in. w Ciechanowie i Ostrołęce. Założenia programu przybliżyli reprezentanci samorządu Mazowsza

 

Z programu Polska Wschodnia w latach 2021–2027 skorzysta sześć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz Mazowsze regionalne (bez regionu warszawskiego stołecznego).

 

[1] Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – jak będą wyglądały w latach 2021–2027?, polskawschodnia.gov.pl.

 

[2] Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Polska Wschodnia 2021–2027, rpo.wrotapodlasia.pl, 5.03.2021.

 

Liczba wyświetleń: 46

powrót