Mazowsze serce Polski nr 4/20

Samorząd Mazowsza pomaga w walce z wirusem

2020.04.14 10:00 , aktualizacja: 2020.04.14 15:13

Autor: Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

posiedzenie zarzdąu w czasie trwania pandemii W obliczu zagrożenia zarząd...

W dobie walki ze skutkami pandemii każdy dzień pracy Zarządu Województwa Mazowieckiego to ważne decyzje i konkretna pomoc. Samorząd Mazowsza uruchomił m.in. projekt unijny na 150 mln zł, dzięki któremu doposażane są mazowieckie szpitale. Dobra informacja z ostatniej chwili jest taka, że Komisja Europejska pozwoliła zwiększyć tę kwotę do 250 mln zł[1]. Ale to nie jedyne wsparcie.

 

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców zarząd województwa dzień po dniu podejmuje szereg decyzji, których celem jest zminimalizowanie śmiertelnego żniwa, jakie niesie choroba zakaźna COVID-19.

 

1. W trosce o załogę

Tuż po zdiagnozowaniu w Polsce pierwszego przypadku zarażenia SARS-CoV-2 zorganizowano spotkania kierowników miejskich i wojewódzkich podmiotów leczniczych w urzędzie marszałkowskim dotyczące współpracy, kooperacji, wymiany informacji w obliczu zbliżającego się zagrożenia. Odbyła się również narada z dyrektorami i kierownikami wsjo dotycząca praktycznej, zdrowotnej, ale i formalno-prawnej strony związanej z walką z koronawirusem. Aby ograniczyć transmisję wirusa zarząd województwa zdecydował o ograniczeniu stacjonarnej pracy urzędu na rzecz zdalnej albo w postaci dyżurów.

 

2. W trosce o zdrowie

 

Rezerwa budżetowa

Zarząd województwa szybko zdecydował się na uruchomienie rezerwy kryzysowej na zakup sprzętu dla szpitali (14 marszałkowskich placówek z 59 wskazanych przez wojewodę znalazło się na liście tych, na które nałożono stan podwyższonej gotowości). Początkowo zarezerwowano 6,5 mln zł. Potrzeby okazały się dużo większe, dlatego kwotę zwiększono do 10,5 mln zł.

 

Projekt COVID-19

13 marca Unia Europejska dała wszystkim państwom członkowskim zielone światło do uruchomienia funduszy unijnych na walkę z koronawirusem. Mazowsze szybko tę szansę wykorzystało. Już następnego dnia zarząd województwa podjął decyzję o stworzeniu specjalnego projektu doposażającego mazowieckie szpitale. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła najpierw 150 mln zł, ale ostatecznie Komisja Europejska zwiększyła ją do 250 mln zł!

– To trudny czas dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu i walczą o nasze życie i zdrowie. W pracy lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego liczy się nie tylko wiedza. Potrzebny jest przede wszystkim profesjonalny sprzęt. Trzeba działać szybko i sprawnie – wyjaśniał marszałek Adam Struzik.

W ciągu zaledwie sześciu dni udało się zebrać najpilniejsze potrzeby od mazowieckich szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego (62 placówki w województwie). Tym samym Mazowsze – jako pierwszy region w Polsce – uruchomiło środki unijne na walkę z koronawirusem. Do 6 kwietnia podpisano już pierwsze umowy!

W ramach unijnego projektu udało się także wykupić blisko 7 tys. szybkich testów na obecność koronawirusa dla personelu mazowieckich szpitali.

 

3. W trosce o przedsiębiorców

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 

Aby uchronić pracowników firm przed bezrobociem, mazowieccy przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów w związku z pandemią, mogą zwracać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o pomoc w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). W okresie przestoju pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia do 1533 zł, a jeśli obniżył wymiar czasu pracy – do 2452 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się ci, którzy nie zalegają z należnościami do ZUS, US, FGŚP, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego (do końca III kw. 2019 r.). Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dopłaty z FGŚP są zobowiązani do utrzymania miejsc pracy przez czas pobierania świadczeń oraz równy temu okresowi po zakończeniu wsparcia.

 

W ciągu 3 dni od wejścia w życie ustawy do WUP wpłynęło 149 wniosków na około 66,6 mln zł. Pracodawcy wystąpili o dofinansowanie utrzymania miejsc pracy dla 13,5 tys. pracowników. Niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej placówki lub uzyskać poprzez infolinię 22 578 45 80oraz mail: tarcza@wup.mazowsze.pl .

 

Preferencyjne pożyczki

Na wsparcie samorządu Mazowsza mogą liczyć także przedsiębiorcy korzystający ze środków unijnych oraz środków zwróconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej. Zarząd województwa podjął decyzję o skierowaniu 80 mln zł do tej grupy biznesu. Mali i średni przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w skutek pandemii, mogą składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach.

 

Informacje na temat uruchamianych pożyczek są dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pośredników finansowych.

 

Odroczenie spłat

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa oraz Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (w ramach instrumentów zwrotnych z perspektywy 2007–2013) mogą skorzystać z 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowo-odsetkowych wraz z wydłużeniem okresu pożyczki oraz dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału, automatycznie przedłużającej termin spłaty pożyczki. Jednocześnie mogą być finansowane również cele obrotowe i bieżąca działalność (bez dodatkowego uwarunkowania celami inwestycyjnymi, np. na zakup towarów handlowych i materiałów czy sfinansowanie bieżących kosztów działalności, np. czynszu, opłat czy wynagrodzeń).

 

Dla przedsiębiorców korzystających z produktów poręczeniowych (poręczenia: kredytowe, pożyczek, leasingowe, wadialne) przewidziane jest wsparcie w formie m.in. odstąpienia od prowizji za wydłużenie okresu finansowania na wniosek instytucji finansujących (wakacje kredytowe, karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych). Możliwe jest też skorzystanie z obniżenia prowizji (rzędu 0,1– 0,2 proc.) za udzielane nowe poręczenia w pełnym zakresie działalności, a także uproszczenia i przyśpieszenia procedur ocen ryzyka poręczeniowego z zachowaniem bezpiecznej polityki poręczeniowej.

 

Producenci żywności regionalnej

Samorząd województwa przyłączył się do akcji #zostanwdomu i wesprzyj lokalnych producentów!, zachęcając konsumentów do zakupów produktów żywnościowych, które wytwarzają członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Producenci regionalnej żywności oferują możliwość zamówienia swoich produktów oraz pysznych dań przez internet z dostawą lub odbiorem osobistym. Lista producentów dostępna jest na www.mazovia.pl w zakładce aktualności.

 

[1] Stan na 10 kwietnia br. Ostateczna decyzja co do zwiększenia kwoty w rękach Rządu RP.

 

Liczba wyświetleń: 107

powrót