Mazowsze serce Polski nr 12/18

O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu

2018.12.11 09:40 , aktualizacja: 2018.12.18 10:48

Autor: Paweł Burlewicz, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Wiata śmietnikowa z przepełnionymi kontenerami na śmieci. Worki ze śmieciami rozsypanymi przed kontenerami Nowe przepisy spowodowały...

Minister zablokuje przerób śmieci?

Minister Środowiska zapowiada, że stolicy Polski grozi kryzys z wywozem odpadów na miarę słynnego z zaniedbania Neapolu. Tymczasem sam konsekwentnie blokuje Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Mazowsza i uchyla wydane przez urząd marszałkowski pozwolenia zintegrowane dla RIPOK (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Pierwsze z nich były wydane w połowie 2016 r.! Minister to robi, choć mógłby wydać tzw. decyzje reformatoryjne, sam wskazując, co trzeba dostosować, by RIPOK mógł dalej działać. Zrobił tak tylko w przypadku jednej instalacji – MBP zarządzanej przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz. Pozostałe cztery instalacje nie posiadają decyzji, choć nawet sąd wskazał to jako wyjście z sytuacji. W związku z niemającą uzasadnienia merytorycznego zwłoką, Samorząd Województwa Mazowieckiego zawiadomił o sytuacji premiera, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciele stołecznego ratusza nieoficjalnie uspokajają, że wszystkie procedury w przypadku Warszawy zostaną doprowadzone do końca, a śmieci będą odbierane. Pytanie tylko, czy opóźnienia ze strony ministerstwa nie sprawią, że nie będzie ich gdzie składować.

 


Warsztaty dla nauczycieli

Ponad 80 nauczycieli wzięło udział w warsztatach „Nauka poprzez zabawę – skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filiach w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie. Celem jest nowoczesne kształcenie, rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 


Liczba miesiąca

1,1 mld wyniosą inwestycje Mazowsza w 2019 r. – zakłada przedłożony do uchwalenia budżet. To ponad 30 proc. wszystkich wydatków samorządu regionu!

 


Kalejdoskop

  • 25 lat działalności obchodziło Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej. Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska wręczyła jego przedstawicielom przyznany przez marszałka województwa Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.
  • 3. edycja seminarium „Eksportuj do...” została zorganizowana wspólnie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową. Eksport na Wyspy wzrósł w ostatnich latach o 1,5 proc., a Mazowsze ma w nim duży potencjał. Przedsiębiorcy poznali wymagania
  • XXIII Biesiadę Literacką przeprowadzono w Płocku. Wśród uczniów z powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego największe uznanie uzyskała Julia Mustwiłło z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

 


Cytat miesiąca

Jeśli nowe koszty energii miałyby obowiązywać przez cały 2019 r., Koleje Mazowieckie zapłaciłyby za prąd o około 70 mln zł więcej. To olbrzymi cios. Ministerstwo Energii nie ma żadnej propozycji rozwiązań. – Samorząd już dopłaca do Kolei Mazowieckich 280 mln zł, kolejną dotację, trochę ponad 30 mln zł, otrzymuje Warszawska Kolej Dojazdowa. Ja oczywiście liczę na jakiś proces negocjacyjny z dostawcami energii, ale widzę, że wszyscy dostają podwyżki prądu rzędu 60–80 proc. Zwróciliśmy na to uwagę na ostatniej komisji wspólnej rządu i samorządu. Bo zagrożone będą budżety wszystkich samorządów – nawet szkół i szpitali – ostrzega marszałek Adam Struzik.

 


Bezpieczni na drodze

Kiedy nastają najkrótsze dni, powraca problem bezpieczeństwa na drogach. Uczniowie z Jabłonny Lackiej (pow. Sokołowski), Skórca i Korczewa (pow. Siedlecki) wzięli udział w kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

– Dzięki zajęciom z ratownikami młodzież przypomniała sobie zasady bezpiecznego korzystania z dróg i udzielania pierwszej pomocy, a przekazanych 560 zestawów odblaskowych, poprawi widoczność po zmroku i może uratować życie – podkreśliła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Liczba wyświetleń: 115

powrót