Mazowsze serce Polski nr 12/18

Co zrobię na początek?

2018.12.11 09:00 , aktualizacja: 2018.12.11 12:23

Autor: Dorota Mądral, Wprowadzenie: Dorota Mądral

Zapytaliśmy samorządowców, jaką obietnicę złożoną mieszkańcom spełnią jako pierwszą. O deklaracjach wyborczych mówi także nasz ekspert.

 

Adam Struzik

marszałek województwa

Naszym priorytetem w dalszym ciągu będą inwestycje. To one są kluczowe dla mieszkańców i rozwoju regionu. W ciągu kolejnych 5 lat chcemy przeznaczyć na nie aż 4,5 mld zł. Oprócz środków własnych będziemy też pozyskiwać fundusze z programów operacyjnych i kontynuować programy rozwojowe dla gmin i powiatów. Jestem przekonany, że będzie to zrównoważony rozwój w myśl zasady pomocniczości i solidarności.

 

Wojciech Gregorczyk

burmistrz Pułtuska

Wszystkie inwestycje ukierunkowane będą na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wizerunku miasta.

Budowa ścieżek rowerowych, infrastruktury sportowej oraz działania w zakresie rozwoju turystyki.  Osiągniemy to m.in. poprzez adaptację: kompleksu Wzgórza Abrahama i zabytkowych piwnic starego ratusza. Inwestycja zagospodarowania sześciu terenów zieleni w Pułtusku o pow. około 5 ha znacznie odmieni miasto i mam nadzieję, zostanie doceniona przez turystów, którzy cenią sobie bogactwo historyczne, jak i przyrodnicze Pułtuska.

 

Andrzej Bracha

wójt gminy Jastrząb (pow. szydłowiecki)

Złożyłem deklarację, że będzie wykonana droga z miejscowości Jastrząb do wiaduktu (WD10) nad drogą ekspresową. Jest to dla naszej gminy sprawa priorytetowa w 2019 roku. Ta dwukilometrowa droga ma znaczenie strategiczne, bo łączy się z drogą krajową S7. Szacujemy, że koszt tej inwestycji wyniesie ponad 2,5 mln zł. Planujemy zrealizować inwestycję przy udziale środków z MSWiA przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Piotr Remiszewski

burmistrz Milanówka (pow. grodziski)

Rozpocząłem moją pierwszą kadencję w tej roli. Moim priorytetem jest poprawa komunikacji między samorządem a mieszkańcami, by relacje te były partnerskie i wszyscy w Milanówku czuli się pełnoprawnymi współudziałowcami w kształtowaniu przyszłości naszego miasta. To już się dzieje i widać pierwsze pozytywne efekty. Dobre relacje to także podstawa, byśmy jako samorząd mogli dobrze wykonywać swoje zadania.

 

Radosław Witkowski

prezydent Radomia

W nowej kadencji chcę kontynuować rozpoczęte inwestycje. To m.in. rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego, powstanie trasy N–S oraz przebudowa al. Wojska Polskiego. W najbliższym czasie chcę ogłosić konkurs architektoniczny na budowę Radomskiego Centrum Kultury, gdzie ma znaleźć swoje miejsce m.in. Radomska Orkiestra Kameralna. Drugie ważne zadanie to utworzenie dzielnicy przemysłowej w Wólce Klwateckiej. W planach mamy też m.in. budowę nowego żłobka na Borkach i przebudowę amfiteatru.

 

dr Olgierd Annusewicz

politolog, Uniwersytet Warszawski

Kampania przyniosła ciekawą zmianę w kwestii obietnic – stały się bardzo konkretne i miały być szybko realizowane. Politycy uznali, że obywatele chcą bezpośrednio i szybko odczuwać pozytywne efekty. Nadszedł czas spełniania obietnic. Wyborcy chcą widzieć zaangażowanie w ich realizację. Gdy za pięć lat obecnym władzom wystawią rachunek, znajdą się na nim nie tylko zerojedynkowe oceny dotyczące realizacji poszczególnych elementów programu, ale też opinie na temat jakości i stylu działania.

 

  • Urzędnik w garniturze i krawacie Marszałek Adam Struzik
  • Urzędnik w stroju oficjalnym Wojciech Gregorczyk,...
  • Urzędnik siedzący przy biurku Andrzej Bracha, wójt gminy...
  • Mężczyzna w okularach, w stroju oficjalnym Piotr Remiszewski,...
  • Mężczyzna w garniturze, w okularach w plenerze Radosław Witkowski,...
  • Naukowiec w garniturze, noszący okulary dr Olgierd Annusewicz,...

Liczba wyświetleń: 201

powrót