Mazowsze serce Polski nr 12/18

Dla zdrowia

2018.12.11 08:50 , aktualizacja: 2018.12.31 09:10

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

starszy pan rozmawia z pielęgniarką Zaniedbanie osób starszych...
znaki drogowe W ciechanowskim szpitalu...

Jak wygrać z przemocą?

Każdego roku ponad 1,6 mln ludzi na świecie traci życie z powodu przemocy. Jeszcze więcej z tego samego powodu ma problemy natury psychicznej.

To zjawisko dotyczy również mieszkańców Mazowsza. Dlatego Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję „Przemoc, nienawiść czy zaufanie i współpraca”. Wzięło w niej udział ponad 200 osób, reprezentujących m.in. kadrę pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, pracowników ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, dziennikarzy oraz policji z terenu województwa mazowieckiego. – Za 80 proc. przypadków przemocy wobec dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni – zwróciła uwagę dr hab. Małgorzata Dragan z Wydziału Psychologii UW. – 43 proc. dorosłych, którzy nie widzą przeciwwskazań, aby uderzyć dziecko, to dalej zdecydowanie za dużo – alarmował rzecznik praw dziecka Marek Michalak. – Zaniedbanie osób starszych to nowa forma przemocy wobec nich – powiedziała prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk (według badania PolSenior, wśród osób powyżej 65. roku życia, aż 5 proc. potwierdziło, że padło ofiarą jakiejkolwiek formy przemocy). – Musimy uwrażliwiać i uświadamiać mieszkańców. Powinniśmy zmieniać skostniałe i stereotypowe postrzeganie ról społecznych – podsumowała spotkanie zastępca dyrektora MCPS Elżbieta Bogucka.


 

Mazowiecka Rada Seniorów

Uchwałą z 14 listopada br. zarząd województwa powołał Mazowiecką Radę Seniorów. Jest ona organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym marszałka, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.


Zostań terapeutą

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim prowadzi rekrutację na nowy kierunek kształcenia – terapeuta zajęciowy. Zajęcia ruszają w styczniu 2019 r. Słuchacze nauczą się:

  • wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych w kompleksowej rehabilitacji,

  • planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i możliwości podopiecznego.


Oferta pracy

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. zatrudni lekarza anestezjologa na bloku operacyjnym. Oferta skierowana jest do:

  • specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

  • rezydentów po ukończeniu co najmniej drugiego roku specjalizacji,

  • mających doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym.

    Więcej informacji na www.brodnowski.pl.


Kącik bezpieczeństwa

Na Oddziale Dziecięcym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, działa Kącik BRD. Inicjatywa ma nie tylko umilić najmłodszym pobyt w szpitalu, ale przede wszystkim zwiększyć wiedzę o bezpieczeństwie poruszania się po drodze. Sala wyposażona jest m.in. w kolorowe stoliki, zestawy multimedialne oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy. Inwestycja kosztowała 62,5 tys. zł. Projekt zrealizowały Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach pilotażu kąciki powstały też – w Warszawie, Dziekanowie Leśnym i Radomiu.

 

Liczba wyświetleń: 93

powrót