Mazowsze serce Polski nr 1/20

Budżet jakiego jeszcze nie było

2020.01.28 14:20 , aktualizacja: 2020.01.29 12:50

Autor: Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

 • zdjęcie obwodnicy robione nocą z drona Oprócz rekordowych środków...
 • rondo w Płońsku przy magistracie Inwestycje drogowe są...
 • jezdnia z nowym asfaltem i oznaczeniem poziomym Drogi wojewódzkie na całym...
 • wizualizacja sali poporodowej Dzięki dobrej kondycji...
 • elewacja budynku szpitala Uda się zmodernizować...
 • wizualizacja obiektu z lotu ptaka Powstanie też w Warszawie...
 • siedziba muzeum Wśród placówek kultury,...
 • wejście główne do biblioteki ...Biblioteka Główna...
 • buzynek z zewnątrz oraz Pałac Karolin w...
 • urządzenia siłowni plenerowej Siłownia plenerowa w...
 • boisko do siatkówki plażowej Tegoroczna pula 110 mln zł...
 • zdjęcie portretowe plan średni Krzysztof Grzegorz...
 • zdjęcie portretowe półzbliżenie Michał Góras (fot. arch....
 • zdjęcie plan średni Mirosław Augustyniak (fot....
 • zdjęcie portretowe półzbliżenie Marek Miesztalski (fot....
 • zdjęcie pozowane plan średni Adam Struzik (fot. arch....

Rekordowo dużo inwestycji i programów wsparcia. Tak przedstawia się 2020 r. na Mazowszu. Przyjęty przez radnych województwa mazowieckiego budżet zapowiada się bardzo optymistycznie. Jest największy w historii! Co nas czeka?

 

Na ogromne wsparcie w tym roku mogą liczyć zarówno szpitale, jak i m.in. sołectwa, ogrody działkowe, OSP. Mieszkańcy też mogą się spodziewać udogodnień w wielu dziedzinach.

 

– To najlepszy budżet w 21-letniej historii województwa. 3,7 mld zł to dziesięć razy więcej niż w pierwszym budżecie z 1999 r. Mazowsze dzięki środkom własnym i funduszom unijnym dokonało olbrzymiego awansu cywilizacyjnego. PKB Mazowsza za 2017 r. wyniosło 104 mld euro, czyli dwa razy więcej niż np. Bułgarii (52 mld euro) – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Planowane dochody Mazowsza wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł.

 

Zaplanowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatki inwestycyjne dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 577 mln zł. Ponad 463 mln zł pójdzie na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 30 mln zł na wsparcie rozwoju dróg gminnych i powiatowych. Blisko 257 mln zł pochłoną inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 106 mln zł w instytucjach kultury. Kosztowną pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 371 mln zł. Zgodnie z realizowaną od wielu lat zasadą pomocniczości 110 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na programy wsparcia dla mazowieckich gmin, powiatów i jednostek OSP.

 

– W tym roku chcemy też dokapitalizować port lotniczy Warszawa-Modlin kwotą 50 mln zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oraz modernizację infrastruktury. Zależy nam na rozwoju tego lotniska. Aby mogło ono wykorzystać w pełni swój potencjał, potrzebne są inwestycje. A te, niestety, są skutecznie blokowane przez państwowego udziałowca, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Jesteśmy też przygotowani na ewentualne odkupienie udziałów – wyjaśnia marszałek.

 

DROGI

– Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich przeznaczymy ponad 463 mln zł. Część inwestycji to kontynuacja rozpoczętych już projektów, ale są też i nowe. Jednym słowem – nie zwalniamy tempa! – podsumowuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Wśród największych inwestycji drogowych są m.in. budowy: zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (80 mln zł), tunelu drogowego oraz DW 638 w Sulejówku (25,5 mln zł); oraz nowego odcinka DW 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S-8 (14 mln zł). Drogowców, modernizujących lub remontujących istniejące szlaki, będziemy mogli spotkać m.in. na odcinkach dróg nr:

 • 579 Kazuń–Błonie (19,3 mln zł)
 • 541 w powiecie żuromińskim (16,9 mln zł)
 • 801 Warszawa–granica województwa (14,7 mln zł)
 • 727 Klwów–Szydłowiec (12 mln zł)
 • 645 od m. Zawodzie do m. Dęby w powiecie ostrołęckim (12,5 mln zł)
 • 694 Przyjmy–Brok–granica województwa w Małkini Górnej (10,1 mln zł)
 • 698, m.in. most na rzece Toczna w Łosicach (13,9 mln zł)
 • oraz przebudowujących mosty na drogach nr  – 636 w m. Zawiszyn, 631 m. Kanał Bródnowski; 691 m. Garbatka-Letnisko, 637 m. Goździówka, 690 Boguty Pianki (14 mln zł).

 

ZDROWIE

– Na modernizację infrastruktury medycznej i zakup sprzętu specjalistycznego zaplanowaliśmy aż 257 mln zł. Myślę, że jednym z najważniejszych projektów zdrowotnych, które będziemy realizowali, jest utworzenie ośrodków udarowych w naszych szpitalach w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i w Ciechanowie. Ich stworzenie pochłonie ponad 28 mln zł. Obecnie na całym Mazowszu są tylko trzy takie ośrodki – dwa w Warszawie i jeden w Grodzisku Mazowieckim – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Do największych zadań w tej dziedzinie należą:

 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym (23 mln zł)
 • adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału chirurgii naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (14,4 mln zł)
 • modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu (12,6 mln zł)
 • rozbudowa i przebudowa budynku szpitala przy ul. Barskiej w Warszawie (10 mln zł)
 • modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie (8,2 mln zł)
 • modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (8,1 mln zł)
 • poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (8 mln zł)
 • modernizacja oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (7,7 mln zł)
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu (6,9 mln zł)
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (6,5 mln zł)
 • przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu (6,4 mln zł)
 • modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce (6 mln zł)
 • modernizacja pawilonu szpitalnego nr 5 w SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu (5 mln zł)
 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (4,6 mln zł).

 

KULTURA

– Ponad 106 mln zł przeznaczamy na modernizację i doposażenie naszych placówek kulturalnych. W planach są m.in. rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza czy budowa nowych obiektów administracyjno-muzealnych na potrzeby Muzeum Gombrowicza we Wsoli. Będziemy także kontynuować rozpoczęte już projekty, m.in. modernizację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w Radomiu, skrzydeł (północnego i wschodniego) Arsenału Warszawskiego czy rozbudowę Muzeum Mazowieckiego w Płocku – wylicza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Samorząd Mazowsza zaplanował także:

 • przebudowę Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie (9,5 mln zł)
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach na potrzeby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze (5,9 mln zł)
 • modernizację i adaptację na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (7 mln zł)
 • przebudowę i modernizację pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (3,5 mln zł)
 • nową ofertę kulturalną Muzeum Azji i Pacyfiku pn. podróż na Wschód (3,1 mln zł)
 • modernizację budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (1,7 mln zł).

 

PROGRAMY POMOCOWE

Stabilna sytuacja finansowa Mazowsza sprawiła, że w 2020 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 110 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego w niektórych obszarach budżet został zwiększony dwukrotnie! Programy służą przede wszystkim wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy terenami lepiej i słabiej rozwiniętymi oraz niwelują różnice. Dzięki hojności samorządu województwa samorządy lokalne zrealizują inwestycje, na które nie znalazłyby pieniędzy w swoich budżetach.

 

– To, jakim do tej pory zainteresowaniem cieszyły się nasze programy wsparcia, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Na szczęście udało nam się dofinansować praktycznie wszystkie projekty, które zostały do nas zgłoszone. Często podczas spotkań z przedstawicielami gmin i powiatów słyszę, jak wielkie mają potrzeby, na których realizację po prostu nie mają pieniędzy. Stąd nasza decyzja, aby w tym roku zwiększyć pulę środków, m.in. na tworzenie oraz modernizację pracowni informatycznych i językowych, a także na działania proekologiczne – wyjaśnia członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

DYSKUSJA RADNYCH

Krzysztof Strzałkowski, KO

Chciałbym w imieniu klubu wyrazić zadowolenie, że w projekcie budżetu znalazły możliwość kontynuacji ważne przedsięwzięcia, z których inicjatywą wyszedł Klub Koalicji Obywatelskiej: (…) programy wsparcia (…), in vitro (…), szczepień dla dzieci przeciwko HPV, (…) przeciw zakażeniom meningokokowym. (…) Dziękuję także za te przedsięwzięcia drogowe (…), które znalazły się w autopoprawce zarządu.

 

Michał Góras, PiS

Ciężko pominąć milczeniem wystąpienie przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej, który mówił, że radni KO wspierali poprawki zgłoszone przez radnych. (…) Jak to się stało, że wsparli, skoro macie Państwo jako koalicja większość, a te poprawki nie uzyskały większości?

 

Mirosław Augustyniak, PSL

Trudno nie przyznać racji wypowiedzi pana radnego Górasa. Rzeczywiście, te wszystkie poprawki zostały spacyfikowane na komisji budżetowej. Dałem sygnał, że jak one nie przejdą, to ja na pewno za tym budżetem nie zagłosuję. (…) Cieszę się, że wszystkie poprawki zostały uwzględnione. (…) Zapraszam bardzo serdecznie, z burmistrz Myszyńca i z wójtem Czarni urządzimy Wam przemarsz albo przejazd rowerem drogą 614. Zobaczycie, że naprawdę nie trzeba skakać na bungee! Po wykonaniu przeprawy w miejscowości Surowe tam się teraz przeniósł ruch samochodów tranzytowych. Natężenie ruchu jest ogromne. A ta droga za chwilę się po prostu rozpadnie, jeśli my jej nie poprawimy. Stąd mój wniosek o tę poprawkę. Jeśli chodzi o chodniki, podobna sytuacja jest na drodze 626. Zapraszamy Państwa razem z burmistrzem Makowa i z wójtem Czerwonki na spacer pomiędzy Makowem a miejscowością Ulaski. Tam zginęło bardzo dużo osób. Tam koniecznie potrzebna jest ścieżka, ciąg rowerowo-pieszy.

 

Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego

Chciałbym wyjaśnić, dlaczego takie było głosowanie (…). Udało się uzbierać tyle oszczędności, że można było wycofać nadwyżkę środków z lat ubiegłych i przeznaczyć ją, już od razu, na spełnienie tych wniosków radnych, które zarząd i komisja budżetu uznały za słuszne. Stąd autopoprawka zarządu, w której wszystkie te wnioski zostały uwzględnione.

 

Podsumowanie 2019 i plany na 2020

Monika Gontarczyk: Cieszy się Pan, że poprzedni rok już się skończył?

Adam Struzik: Uczucia mam mieszane. To był trudny rok, ale z sukcesami. Za największy uważam wygraną w TK, który orzekł, że zmuszanie samorządów do pokrywania strat szpitali jest niezgodne z konstytucją i w rzeczywistości wypełnianiem obowiązku NFZ. Trybunał stanął po stronie prawa, a de facto po stronie pacjentów. To NFZ powinien finansować świadczenia medyczne. W praktyce aby uchronić placówkę przed likwidacją samorządy były zmuszone pokryć straty wynikające z niedoszacowanych świadczeń.

 

M.G.: A porażki? Udało się uniknąć?

A.S.: Niestety, jak to w życiu… Nie udało się nam porozumieć z naszym współwłaścicielem portu lotniczego w Modlinie. Problemem wciąż jest brak możliwości jego rozwoju. Aby mogło ono wykorzystywać swój potencjał w 100 proc., wymaga inwestycji. Te zaś są skutecznie blokowane przez rządowego udziałowca – PPL.

 

M.G.: Nie udało się odkupić udziałów? Przecież to miało być remedium na modliński port.

A.S.: W ubiegłym roku zabezpieczyliśmy 50 mln zł na zwiększenie udziałów w spółce. Jednak PPL zablokował naszą inicjatywę. Gdy zwróciłem się z wnioskiem o odkupienie udziałów: albo nie było reakcji, albo odpowiedź była negatywna.

 

M.G.: Jakie są zatem plany na 2020 rok? Na co mogą liczyć mieszkańcy?

A.S.: Plany są ambitne. To będzie rekordowy rok – z największym budżetem w historii Mazowsza. To, co mnie szczególnie cieszy, to zwiększone środki na nasze autorskie programy wsparcia. Podczas spotkań z samorządowcami wielokrotnie podkreślano, jak ważna to inicjatywa. Bez naszej pomocy wiele samorządów po prostu nie mogłoby sobie pozwolić na może drobne, ale bardzo potrzebne mieszkańcom inwestycje – budowy placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych czy modernizacje i doposażenie pracowni językowych i informatycznych lub zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Mieszkańcy regionu liczyli na realizację tego typu przedsięwzięć. Dla nich często były to najbardziej odczuwalne braki. Nie mogliśmy zostać obojętni wobec tych próśb i oczekiwań.

 

M.G.: Zdaje się, że samorządy mają ostatnio w ogóle pod górkę.

A.S.: Niestety, to prawda. Rok 2019 to także ciągła walka o samorządność. Odbierano nam kompetencje, podważano wiarygodność. Borykaliśmy się z szeregiem niesłusznych oskarżeń, bezpardonowych ataków PiS-u na samorządy. Do tego dochodzi ogromna propaganda i negatywny przekaz w mediach. Chciano nas zepchnąć na boczny |tor polityki. Na szczęście się nie udało, bo zarówno mieszkańcy regionu, jak i samorządowcy doceniają to, co dla nich robimy i jak zmieniamy region.

 

M.G.: Patrząc na te przepychanki, jaki Pana zdaniem będzie to rok w polityce?

A.S.: Relacje rząd–samorząd od kilku lat są trudne. Obecna partia rządząca ma ogromne zapędy centralistyczne. Pozbawia samorządy części kompetencji, a z drugiej strony przerzuca swoje zadania i odpowiedzialność na samorządy, nie wskazując jednocześnie źródeł ich finansowania. Za swoje wyborcze obietnice, choćby za zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia, płaci środkami, które wcześniej trafiały do budżetów samorządów i z których finansowane były inwestycje drogowe, w szpitalach czy instytucjach kultury. Postępująca centralizacja jest niepokojąca. Będziemy się jej przeciwstawiać. Samorządom zawsze najbliższe były zasady pomocniczości i subsydiarności. Samorządność pozwala mieszkańcom na decydowanie i współtworzenie swojego najbliższego otoczenia. Szkoda, że teraz niektórzy chcą to zaprzepaścić.

Liczba wyświetleń: 171

powrót