Mazowsze serce Polski nr 10/19

Młodzi radni poszukiwani

2019.10.16 12:00 , aktualizacja: 2019.10.18 11:20

Autor: Dorota Mądral, Wprowadzenie: Dorota Mądral

Grupa rozradowanej młodzieży, z rękoma uniesionymi do góry Młodzieżowy Sejmik...
Urzędniczka w stroju oficjalnym Izabela Ziątek,...

Masz głowę pełną pomysłów, lubisz rozwiązywać problemy ludzi i nie boisz się wyzwań? Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego czeka właśnie na takie osoby. Nabór już trwa.

 

– Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego to nasza odpowiedź na prośby zgłaszane przez młodych mieszkańców Mazowsza, którzy chcą brać sprawy we własne ręce. To również doskonały sposób, abyśmy poznali potrzeby młodzieży – podkreśla marszałek Adam Struzik, a wiceprzewodniczący sejmiku województwa Mirosław Adam Orliński przekonuje, że to dobra inicjatywa, która podnosi świadomość społeczną.

– Pomoże uzmysłowić młodym, że warto działać i angażować się w życie publiczne i tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Zachęcam do popierania swoich kandydatów.

Młodzieżowy sejmik ma pobudzić młodych Mazowszan do większej aktywności obywatelskiej.

– Angażowanie się w sprawy publiczne nie jest obecnie zbyt popularne wśród młodzieży. A przecież, gdy sami pozostajemy bierni, to zawsze ktoś będzie decydował za nas. Warto budować tę świadomość od najmłodszych lat – zaznacza wiceprzewodniczący.

 

Kto ma szansę?

Radni będą wybierani w siedmiu okręgach wyborczych, ich rekrutację przeprowadzają wojewódzka oraz okręgowe komisje wyborcze. Zasiadają w nich przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus, która wspiera samorząd Mazowsza w organizacji sejmiku.

– To kolejny krok fundacji w kierunku zwiększania zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodzieży na sprawy publiczne – informuje Łukasz Dembiński z Fundacji Civis Polonus.

– Do działalności w sejmiku zapraszamy szczególnie osoby, które mają już doświadczenie w różnych rodzajach aktywności społecznej i obywatelskiej. Liczymy na aktywnych działaczy samorządów szkolnych i młodzieżowych rad gmin, miast i dzielnic oraz wszystkich, którzy angażują się w działalność w różnego rodzaju organizacjach społecznych.

Jak przekonuje ekspert z fundacji, sejmik to także miejsce dla młodzieży, która dopiero zaczyna przygodę z działalnością obywatelską, ale ma pomysły na ciekawe inicjatywy.

– Przygotujemy młodych do pełnienia funkcji radnego i będziemy ich wspierać w zyskaniu realnego wpływu na sprawy publiczne, szczególnie w zakresie dotyczącym spraw, które ich interesują i angażują – zaznacza Łukasz Dembiński.

W młodzieżowym sejmiku zasiądzie 51 osób (tyle samo radnych liczy Sejmik Województwa Mazowieckiego). Nabór już ruszył i potrwa do 25 października.

– Zapraszamy ludzi kreatywnych, z odwagą, pogodnym usposobieniem, umiejących nawiązywać kontakt z drugim człowiekiem i posiadających chęć niesienia pomocy innym – dopinguje radny Orliński.

O miejsce w sejmiku zamierza się ubiegać Dawid Szala, który działa w radach młodzieżowych od 5 lat (m.in. w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Białołęka). Przyznaje, że taka praca to świetna okazja, aby sprawdzić swoje siły w działalności społecznej.

– Można nawiązać wiele kontaktów, a przy tym bardzo dobrze poznać swoje środowisko lokalne, małą ojczyznę, problemy mieszkańców – nie tylko młodych, ale także osób starszych – wymienia Dawid Szala. – Młodzieżowa rada daje ogromne perspektywy na przyszłość, pomaga zintegrować się z różnymi środowiskami, także z młodymi z innych regionów, np. podczas kongresów czy konferencji. Wielokrotnie podpisywaliśmy różne porozumienia z radami innych województw, np. ze świętokrzyskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego. Bardzo dużo młodych ludzi zaczyna swoją działalność właśnie w młodzieżowych radach miast, gmin, powiatów, sołectw. Swoje młodzieżowe rady mają także posłowie. To szerokie drzwi do działalności na wyższym poziomie pracy społecznej – przyznaje.

Kandydaci, którzy otrzymają najwyższe oceny, zostaną zakwalifikowani do II etapu, który obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z okręgowymi komisjami wyborczymi (maksymalnie 102 osoby). Radnych poznamy najpóźniej 30 listopada. 

Aby zostać radnym, warto przeanalizować swoją dotychczasową działalność społeczną, a także wizję rozwoju i pracy w sejmiku oraz motywację.

– O to pytamy młodzież w formularzu zgłoszeniowym, którego wypełnienie jest obowiązkowym krokiem w procesie rekrutacji – mówi Łukasz Dembiński. – Trzeba też do swoich pomysłów przekonać ludzi ze swojego otoczenia, bo do formularza kandydat musi dołączyć także 10 podpisów poparcia. Komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus dokona analizy i oceny zgłoszeń. Tych kandydatów, którzy uzyskają pozytywne oceny, zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w drugiej połowie listopada.

 

Wsparcie dla dorosłych

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego zaplanowana jest na grudzień. Kadencja potrwa do końca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 5 posiedzeń. Ale udział w nich to niejedyne zadanie młodych.

– Pomiędzy sesjami młodzież angażowana będzie w różnego rodzaju inicjatywy i pracę w komisjach, co ma poszerzać ich kompetencje oraz przyczyniać się do precyzowania ich pomysłów w zakresie tego, nad czym warto pracować, a także co i jak można oraz należy zmieniać w ich otoczeniu – wymienia przedstawiciel fundacji. I dodaje, że radni mają pełnić także funkcję konsultacyjną w stosunku do dorosłych radnych – szczególnie w sprawach dotyczących młodzieży.

Co ciekawe, radni będą mieli zapewnione wyżywienie i ubezpieczenie na czas sesji oraz zwrot kosztów dojazdu do Warszawy.

 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego to inicjatywa realizowana przez Fundację Civis Polonus(w ramach otwartego konkursu ofert) i przy finansowaniu ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Kto może zostać radnym?

  • uczeń mazowieckiej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej

Jak się zgłosić?

  • wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy
  • zebrać listę poparcia kandydata (potrzeba 10 głosów)
  • do 25 października przesłać je na adres Fundacji Civis Polonus

Więcej informacji:www.dialog.mazovia.pl/mlodzi

Fundacja Civis Polonus: tel. 509 725 536 lub 22 827 52 49, e-mail: sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl

 


Izabela Ziątek

przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, inicjatorka powołania do życia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Już w kilkanaście minut po tym, kiedy objęłam urząd zastępcy burmistrza Białołęki, zgłosił się do mnie jeden z radnych Młodzieżowej Rady tej dzielnicy. Powiedział, że młodym zależy, aby na poziomie województwa powołać sejmik młodzieżowy. Uznałam, że to ciekawy projekt i warto go wesprzeć. Pomysł przedstawiłam zarządowi województwa, który zaakceptował tę ideę. Cieszę się, że udało się zrealizować tak ważny dla młodych postulat, tym bardziej że inicjatywa wypłynęła od nich samych. Już wkrótce będą mieli szansę przedstawienia swoich pomysłów i propozycji na forum młodzieżowego sejmiku. Dla młodzieży będzie to możliwość zdobycia nowego doświadczenia, a przede wszystkim wiedzy na temat samorządu terytorialnego na poziomie województwa. 

 

Liczba wyświetleń: 383

powrót