Mazowsze serce Polski nr 10/18

Kreatywne i użyteczne

2018.10.10 07:50 , aktualizacja: 2018.10.10 15:22

Autor: Dorota Ł. Cichocka, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Trzech mężczyzn w garniturach, dwóch biznesmenów trzyma duży symboliczny czek na 25 tys. zł Pierwszą nagrodę z rąk...

Jubileuszowa X edycja konkursu Innowator Mazowsza napawa optymizmem. Mamy twórczych naukowców i nowoczesne firmy. Jury przyznało dodatkowe wyróżnienia.

 

Innowator Mazowsza to konkurs dla młodych naukowców i przedsiębiorców, promujący kreatywność wśród mieszkańców regionu, w szczególności w środowisku naukowym i wśród przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Doceniane są przede wszystkim innowacje techniczne (produktowe i procesowe) oraz organizacyjne w obszarach nauk stosowanych (m.in.: chemii, fizyki, biologii, medycyny, elektroniki, informatyki, mechaniki, ekonomii, zarządzania, nauk rolniczych) o potencjalnej wartości gospodarczej.

 

Kapituła przyznała w tym roku nagrody w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma (nagrodzono 3 firmy i przyznano 1 wyróżnienie) oraz Innowacyjny Młody Naukowiec (przyznano 3 nagrody oraz 5 równorzędnych wyróżnień). Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, których łączna wartość w obu kategoriach wyniesie 87,5 tys. zł. Ich fundatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

W ramach kategorii Młoda Innowacyjna Firma X edycji konkursu Innowator Mazowsza przyznano:

  • I nagrodę dla QuickerSim Sp. z o.o. za rozwój oprogramowania do symulacji procesów cieplno-przepływowych oraz usługi konsultingowe,
  • II nagrodę dla „Koordynacja” Strzecha Mariusz za produkty oferowane w branży rehabilitacji, ortopedii, podologii,
  • III nagrodę dla Salloytech Sp. z o.o. za technologię produkcyjną obróbki nadstopów niklu i stopów tytanu metodami niekonwencjonalnymi i procesami specjalnymi na potrzeby przemysłu lotniczego,
  • wyróżnienie dla TogetherData Sp. z o.o. za zintegrowane i zautomatyzowane usługi z zakresu wzbogacania danych zgromadzonych w systemach informatycznych firm (systemy Business Intelligence i CRM).

 

W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec kapituła przyznała:

  • I nagrodę dr. Adamowi Oknińskiemu za pracę „Dobór parametrów i optymalizacja rakiet sondujących oraz ich zespołów napędowych”,
  • II nagrodę dr. Wojciechowi Krauze za pracę „Metoda numerycznej analizy fazowych mikroobiektów biologicznych w układzie tomografii optycznej z ograniczonym zakresem kątowym projekcji”,
  • III nagrodę dr. Maciejowi Trusiakowi za pracę „Przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby polowych optycznych metod pomiaru”,
  • pięć równorzędnych wyróżnień: dr. Jakubowi Zawiesce, dr. Jakubowi Kaczmarskiemu, dr Katarzynie Kurpie, dr. Pawłowi Kogutowi oraz dr Marcie Sobańskiej.

 

Liczba wyświetleń: 89

powrót