Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

2018.02.15 15:15 , aktualizacja: 2018.02.20 14:41

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • uczestnicy spotkania Pierwsze w tym roku...
  • prezydium rady Posiedzeniu po raz pierwszy...
  • marszałek wręcza odznaczenie Longina Kaczmarska (Fot....
  • Marszałek Adam Struzik wręcza medal Zdzisław Maszkiewicz (Fot....
  • marszałek gratuluje laureatowi Jerzy Wiśniewski (Fot....
  • zdjęcie grupowe Członkowie Rady uhonorowani...
  • członkowie rady w trakcie obrad W trakcie obrad poruszono...

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego marszałek Adam Struzik uhonorował medalami pamiątkowym „Pro Masovia” najdłużej pracujących społecznie członków rady. Poruszono także kwestie podziału statystycznego Mazowsza oraz ekonomii społecznej.

 

Wyróżnienia z rąk marszałka odebrali Longina Kaczmarska z Forum Związków Zawodowych, Zdzisław Maszkiewicz – NSZZ „Solidarność” oraz Jerzy Wiśniewski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, którzy od ponad 15 lat pracują na rzecz rozwoju dialogu społecznego na Mazowszu.

 

Podział Mazowsza i co dalej?

– Wprowadzona 1 stycznia br. zmiana klasyfikacji Mazowsza na dwa obszary NUTS 2 jest bardzo korzystna dla alokacji funduszy strukturalnych w Polsce po roku 2020 – zauważył dr hab. Tomasz Brodzicki z Uniwersytetu Gdańskiego, który przedstawił radzie wnioski i rekomendacje dla polityki regionalnej województwa. – Dzięki podziałowi około 2,5 mln obywateli obszaru mazowieckiego regionalnego jest uwzględniane w naliczeniach funduszy strukturalnych dla obszarów o PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej UE.

 

– (…)dzięki podziałowi statystycznemu Mazowsza unikniemy zmniejszenia środków unijnych dla naszego regionu w nowej perspektywie finansowej. Mazowsze jest najbogatszym regionem w Polsce i jednym z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej, dzięki generowaniu bardzo wysokich dochodów przez Warszawę. Wpływało to jednak na zniekształcenie rzeczywistego stanu zamożności mieszkańców całego regionu. Teraz część poza metropolitalna będzie mogła korzystać z odrębnego wsparcia unijnego przewidzianego dla obszarów słabiej rozwiniętych – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała dokument, który jako główny cel zakłada efektywne realizowanie regionalnej polityki w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, szczególnie bezrobotnych z obszarów wiejskich, długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach, a także bez doświadczenia zawodowego.

 

Sprawy społeczno-ekonomiczne

Dalszą część posiedzenia zdominowały sprawy społeczne i ekonomiczne. Członkowie WRDS zapoznali się z informacjami na temat działalności placówek całodobowej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w województwie oraz problemem starzenia się społeczeństwa. W trakcie dyskusji doszli do wniosku, że konieczne jest wsparcie systemu pomocy osobom starszym w miejscu zamieszkania oraz powrót do tradycji rodzin wielopokoleniowych.

 

Temat funkcjonowania ekonomii społecznej na Mazowszu omówił Daniel Prędkopowicz reprezentujący fundację Fundusz Współpracy. Skoncentrował się na trudnościach w rozwoju tego typu działalności, wskazując zmiany. Andżelika Wardęga reprezentująca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zauważyła, że z problemem starzejącego się społeczeństwa może w niedalekiej przyszłości zmierzyć się również ekonomia społeczna.

Liczba wyświetleń: 819

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.