Aktualności

Sytuacja na rynku pracy

2018.02.12 14:50 , aktualizacja: 2018.02.13 08:04

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

osoby biorące udział w spotkaniu przedstawiciele Urzędu...
czterech przedstawicieli placówek siedzi za stołem członkowie zespołu...

Mazowiecki rynek pracy zdominował V posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, działającego w ramach WRDS. Szerzej omówiono zjawiska szarej strefy oraz nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

 

Pracuj legalnie

Przemysław Worek, reprezentujący Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, przedstawił dane dotyczące szarej strefy na rynku pracy na terenie Mazowsza. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że co drugi pracujący na Mazowszu cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie. Poinformował także o rozpoczynającej się właśnie kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuj legalnie”, której zamierzeniem jest propagowanie wyboru pracy legalnej, uświadamianie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy zgodnie z prawem oraz piętnowanie niedozwolonych praktyk.

 

Katarzyna Kozakowska z Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy poinformowała, że w naszym województwie największą grupę wykonującą pracę nierejestrowaną stanowią osoby młode z wykształceniem zasadniczym lub niższym, a także uczniowie i studenci. Są oni pozbawieni zabezpieczenia socjalnego, przywilejów pracowniczych, a dla państwa wiąże się to m.in. ze zmniejszeniem wpływów do systemu finansów publicznych, a także zakłóceniem konkurencyjności na rynku.

 

Cudzoziemcy na rynku pracy

Nowe zasady zatrudniania obcokrajowców oraz problemy z tym związane omówili przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz powiatowych urzędów pracy w Grójcu i Płońsku. Zwrócili oni uwagę na ogromne problemy, z którymi muszą się mierzyć urzędy pracy, a które wynikają z wprowadzenia od 1 stycznia br. nowej procedury związanej z wydawaniem cudzoziemcom zezwoleń na pracę. Postępowanie jest bardzo skomplikowane i nie pozwala na szybkie zapewnienie pracodawcom potrzebnych osób.

 

Eksperci wskazali także na konieczność wsparcia urzędów pracy m.in. stworzeniem spójnego systemu teleinformatycznego z dostępem do danych gromadzonych przez inne instytucje, pełną informatyzację procesu pracy jak i uproszczenie procedury wydawania zezwoleń. Obecnie funkcjonujący obowiązek gromadzenia dużej liczby dokumentów wydłuża postępowanie, na które urzędy ustawowo mają 7 dni.

 

Efektem spotkania była decyzja dotycząca konieczności wypracowania stanowiska wspierającego postulaty przedstawicieli urzędów pracy.

Liczba wyświetleń: 447

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.