Rozpatrywane w 2017 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2017 r.

2018.02.22 15:05

Autor: Paulina Bedyńska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na podstawie ewidencji prowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie ustalono, że w 2017 roku rozpatrzono 14 petycji.

6 petycji zostało wniesionych przez osoby fizyczne. Podmiotami wnoszącymi pozostałe petycje były stowarzyszenia zwykłe, organizacje społeczne, mieszkańcy gmin, radni województwa. Żadna z wniesionych petycji nie miała charakteru petycji wielokrotnej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).

 

Na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w 2017 r. na bieżąco były publikowane wpływające petycje (ich odwzorowanie cyfrowe), a także informacje o przebiegu postępowania.

 

Petycje wpływające do Urzędu załatwiane były bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w ustawie.


Zgodnie z art. 14 ww. wskazanej ustawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

W 2017 r. organy Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpatrzyły następujące petycje:

 1. Petycja ws. bezpiecznego przejścia dla pieszych przy budynku przedszkola przy ul. Jodłowej 1 w Stanisławowie Pierwszym:

  • Data wpływu: 3 stycznia 2017 r.;

  • 17 marca 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 2. Petycja ws. żądania podjęcia prac przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze m.st. Warszawy ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

  • Data wpływu: 10 stycznia 2017 r.;

  • 5 kwietnia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 3. Petycja ws. zorganizowania przejścia dla pieszych w miejscowości Krasnosielc przy ulicy Rynek 40:

  • Data wpływu: 17 marca 2017 r.;

  • 24 maja 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 4. Petycja ws. opracowania i wdrożenia planu walki ze zjawiskiem smogu na terenie gminy Izabelin:

  • Data wpływu: 27 marca 2017 r.;

  • 23 maja 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 5. Petycja ws. zmiany rozkładu jazdy pociągów "Kolei Mazowieckich - KM" sp. z o.o. w województwie mazowieckim:

  • Data wpływu: 29 marca 2017 r.;

  • 7 kwietnia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 6. Petycja ws. inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznych o napięciu 400 kV Kozienice– Miłosna:

  • Data wpływu: 31 maja 2017 r.;

  • 26 czerwca 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 7. Petycja ws. przejścia dla pieszych na ul. Wawerskiej w Józefowie:

  • Data wpływu: 22 czerwca 2017 r.;

  • 17 lipca 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 8. Petycja ws. budowy chodnika wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Szydłowie:

  • Data wpływu: 26 czerwca 2017 r.;

  • 7 sierpnia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 9. Petycja ws. przyznania prawa do ulgi w wysokości 50 proc. dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych – w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. – lub które nie wykonywały pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, na przejazdy środkami transportu publicznego Kolejami Mazowieckimi, od opłat w muzeach i innych instytucjach podległych, nadzorowanych przez władze samorządowe województwa mazowieckiego, w przejazdach środkami transportu publicznego (komunikacji miejskiej):

  • Data wpływu: 21 sierpnia 2017 r.;

  • 20 listopada 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 10. Petycja ws. umieszczenia w budżecie województwa mazowieckiego na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich 636 i 634:

  • Data wpływu: 28 września 2017 r.;

  • 20 listopada 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 11. Petycja ws. przywrócenia lub stworzenia bezpośredniej komunikacji mieszkańcom Radzikowa z Warszawą przy użyciu transportu publicznego:

  • Data wpływu: 6 listopada 2017 r.;

  • 17 listopada 2017 r.

  • Petycja ws. zastopowania wycinki drzew na posesji (dz. ewid. nr: 65 z obrębu 2-02-02):

  • Data wpływu: 16 listopada 2017 r.;

  • 24 stycznia 2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 12. Petycja ws.uchwały antysmogowej:

  • Data wpływu: 24 listopada 2017 r.;

   • 16 stycznia 2018 r. przekazano stanowisko w sprawie żądań z petycji do Sejmiku Województwa;

   • 14 lutego 2018 r. – udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

     

 13. Petycja ws. wprowadzenia na mapach ograniczeń prędkości, numeru drogi, nazwy drogi wraz z działkami geodezyjnymi:

  • Data wpływu: 18 grudnia 2017 r.;

  • 16 stycznia 2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

Liczba wyświetleń: 256

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.