Wykaz departamentów

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

dyrektor: Krzysztof Mączewski

zastępca dyrektora: Ewa Janczar

zastępca dyrektora: Tomasz Jacek Wojtecki

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A

tel. (+48 22) 432-45-00
faks (+48 22) 432-45-01

e-mail: geodezja@mazovia.pl

powrót