Program Operacyjny RYBY 2007-2013 - aktualności, komunikaty, nabory, szkolenia

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński otrzyma około 18 mln zł na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich z PO RYBY 2007-2013!

2011.08.04 09:25 , aktualizacja: 2011.08.04 09:41

Autor: Jolanta Nasiadka-Krawczyk (RW), Wprowadzenie: Monika Guzowska

W wyniku rozstrzygnięcia II ogólnopolskiego zaproszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach ProgramuOperacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z obszaru województwa mazowieckiego do realizacji LSROR przystąpi jedna zwycięska grupa - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński (LGR Zalew Zegrzyński).

 

 

Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich dla obszaru całego kraju, w ramach II zaproszenia do składania wniosków, wyniosła441 134 887,99 zł. (PLN).

 

Do udziału w II konkursie przystąpiły 34 stowarzyszenia z terenu całego kraju. W efekcie, ocenę formalną i merytoryczną przeszło pozytywnie 27 stowarzyszeń, jednakże z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych, wsparcie otrzymały 22 grupy. Ostatecznie, na liście zatwierdzonej w dniu 29 lipca 2011 roku, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, uplasowała się na 14 pozycji spośród 22 zwycięskich grup.

 

W skład Stowarzyszenia LGR Zalew Zegrzyński, wchodzi 7 gmin: Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock, Somianka i Wieliszew. Powierzchnia obszaru objęta LSROR wynosi 733 km2, a liczba ludności zamieszkującej obszar objęty LSROR stanowi 82 504 osoby. Po podpisaniu stosownej umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, będzie dysponowała budżetem w wysokości 17 675 552,90 zł.

 

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, uważany jest za unikalny w skali Mazowsza. Decyduje o tym zarówno jego atrakcyjność przyrodnicza, wynikająca głównie z obecności wielkiego zbiornika jakim jest Jezioro Zegrzyńskie i obecność największych polskich rzek tj. Wisły, Bugu, Narwi, jak i bliskie sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej. Mając na względzie powyższe czynniki, LGR Zalew Zegrzyński opracowując LSROR, za najważniejsze uznała dofinansowanie operacji, których realizacja przyczyni się do zachowania unikatowych walorów obszaru oraz ich wykorzystania w sposób racjonalny i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, przy czym wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców z obszarów objętych LSROR oraz na rozwój przedsiębiorczości i wzrost inicjatyw wśród lokalnych społeczności. Operacje, jakie będą mogły uzyskać wsparcie, powinny wpisywać się w LSROR, a tym samym mieścić się w zakresie m.in.: rewitalizacji miejscowości, dofinansowania działalności gospodarczej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, promowania zachowań ekologicznych wśród mieszkańców, rozwoju turystyki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, promocji obszaru objętego LSROR, a także realizacji operacji obejmujących swym zakresem współpracę międzyregionalną i międzynarodową.

 

Lista wszystkich LGR

 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011 -2015 Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Liczba wyświetleń: 862

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.