Program Operacyjny RYBY 2007-2013 - aktualności, komunikaty, nabory, szkolenia

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa - spotkanie informacyjno-szkoleniowe

2011.04.29 13:55 , aktualizacja: 2011.04.29 14:03

Autor: Jolanta Nasiadka-Krawczyk, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 30-31 marca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup rybackich (LGR), samorządów województw, instytucji zarządzającej oraz FARNET Support Unit.

 

Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące:

  • wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze stosownymi załącznikami, w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013,
  • nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" ,
  • prowadzonych prac nad opracowaniem dokumentu dotyczącego przyjęcia jednolitych zasad przepływu informacji w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, w celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces jej wdrażania,
  • zagadnień wymagających interpretacji prawnych, związanych z wdrażaniem osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013,
  • kontroli na miejscu realizowanych operacji, w sposób szczególny w zakresie doboru próby do kontroli,
  • księgi wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 i związanych z tym przepisami dotyczącymi umieszczania tablic informacyjnych.

Odbył się także panel dyskusyjny, przeznaczony dla obecnych przedstawicieli. Podczas dyskusji wyrażono potrzebę organizowania spotkań dla wszystkich LGR w celu pogłębienia współpracy oraz inauguracji działalności związku stowarzyszeń, funkcjonujących w ramach Sieci Obszarów Zależnych od Rybactwa.

 

Więcej informacji nt. spotkania na stronie: www.rybactwo.info

Liczba wyświetleń: 560

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.