Z posiedzeń zarządu

143. posiedzenie zarządu, 7 lipca 2020 r.

2020.07.07 14:35

Autor: Kamila Zawadzka (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 7 lipca, odbyło się 143 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.

 

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.

Liczba wyświetleń: 207

powrót