Z posiedzeń zarządu

139. posiedzenie zarządu, 24 czerwca 2020 r.

2020.06.25 09:40

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W środę, 24 czerwca, odbyło się 139. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

 

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”: zadania 1, 3–7.

Liczba wyświetleń: 164

powrót