Z posiedzeń zarządu

223. posiedzenie zarządu, 22 kwietnia 2021 r.

2021.04.23 12:10 , aktualizacja: 2021.04.23 12:13

Autor: Aleksandra Kasianiuk (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Porządek obrad:

 

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 253

powrót