Z posiedzeń zarządu

216. posiedzenie zarządu, 18 marca 2021 r.

2021.03.24 10:50 , aktualizacja: 2021.03.29 13:54

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Porządek obrad:

 

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans’’ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia dotyczącego budowy kompleksu dezynfekcyjno-dekontaminacyjnego wraz z miejscem składowania odpadów medycznych w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Liczba wyświetleń: 54

powrót