Rok 2016

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2016
 

Rejestr uchwał rok 2016
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/16 25.01.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
2/16 25.01.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1624)
3/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią I.W., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B. przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
4/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią B.S., zam. w W.,  dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B. przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
5/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią U.S., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B. przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
6/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią E.M., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B.  przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
7/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią J.K., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B.   przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
8/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią B.M., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B. przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
9/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią W. P., zam. w W, dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B. przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
10/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią A.P., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B. przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
11/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Pana T.C., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B.  przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
12/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Pana J.R., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B.  przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
13/16 25.01.16 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Pana P.O., zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz przez firmę B. W. B.  przy ulicy Wólczyńskiej w Warszawie
14/16 25.01.16 r. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w związku z art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
15/16 25.01.16 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
16/16 25.01.16 r.

likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1120)

17/16 25.01.16 r. wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2015, 2016 i 2017
18/16 25.01.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Skórzec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Skórzec

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1121)
19/16 25.01.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
20/16 25.01.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Żabia Wola na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
21/16 22.02.16 r. zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
22/16 22.02.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2216)
23/16 22.02.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2217)
24/16 22.02.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5351)
25/16 22.02.16 r.

zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Otrębusach” oraz nowego brzmienia jej statutu

Zmieniona uchwała nr 21/19 z dn. 19.02.19 r.

26/16 22.02.16 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Zagrzebską (Republika Chorwacji)
27/16 22.02.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
28/16 22.02.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” 
29/16 22.02.16 r.

wskazania miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2218)
30/16 22.02.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

31/16 22.02.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Miastu Sierpc pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu”
32/16 21.03.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
33/16 21.03.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3012)
34/16 21.03.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bodzanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bodzanów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3013)
35/16 21.03.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3014 )
36/16 21.03.16 r. udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
37/16 21.03.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
38/16 21.03.16 r. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy zawartej w dniu 13 września 2005 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
39/16 18.04.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
40/16 18.04.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 117)
41/16 18.04.16 r. wyrażenia stanowiska o potrzebie opracowania Programu pomocy finansowej dla gmin w zakresie udzielania pomocy Polakom (w tym osobom polskiego pochodzenia), którzy chcą na stałe osiedlić się na terytorium RP
42/16 18.04.16 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4093)
43/16 18.04.16 r. upoważnienia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego do wyznaczania miejsc sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
44/16 18.04.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
45/16 18.04.16 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sadowne

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3968)
46/16 18.04.16 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Hebei (Chińska Republika Ludowa) o ustanowieniu przyjaznych relacji międzyregionalnych, oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Porozumienia
47/16 18.04.16 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na przystąpienie do inicjatywy zagranicznej pn. Stowarzyszenie Gubernatorów Prowincji Chińskiej Republiki Ludowej i Przedstawicieli Regionów Krajów Europy Środkowo–Wschodniej (China-CEEC) oraz upoważnienia Marszałka do podpisania dokumentu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gubernatorów Prowincji Chińskiej Republiki Ludowej i Przedstawicieli Regionów Krajów Europy Środkowo – Wschodniej (China-CEEC)
48/16 18.04.16 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Instytutowi Lotnictwa
49/16 18.04.16 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu
50/16 18.04.16 r. przyznania najemcy nieruchomości, stanowiącej lokal niemieszkalny prawa pierwszeństwa w jej nabyciu
51/16 18.04.16 r. stanowiska dotyczącego zablokowania wypłaty 200 mln zł na odszkodowania za dekret Bieruta
52/16 18.04.16 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku
53/16 18.04.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Pani B.G. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
54/16 18.04.16 r.

określenia zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Zmieniona uchwałą nr 165/16 z dn. 24.10.16 r.

55/16 18.04.16 r.

uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4094)
56/16 18.04.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4095)
57/16 18.04.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Halinów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4096)
58/16 16.05.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039

59/16 16.05.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 ro

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4962)
60/16 16.05.16 r. projektu Statutu Województwa Mazowieckiego
61/16 16.05.16 r.

nowego brzmienia statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 55/20 z dn. 28.04.20 r.

62/16 16.05.16 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4963)
63/16 16.05.16 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4964)

64/16 16.05.16 r. powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
65/16 16.05.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4965)
66/16 16.05.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie nadwykonań powstałych w latach ubiegłych oraz niedoboru środków  finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim
67/16 16.05.16 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Diecezji Drohiczyńskiej
68/16 16.05.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
69/16 16.05.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego reprywatyzacji gruntów na obszarze m. st. Warszawy
70/16 16.05.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad wyboru patrona roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza Sejmik Województwa Mazowieckiego
71/16 16.05.16 r.

wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” w majątek ruchomy przejęty po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie niestanowiący muzealiów

Zmieniona uchwałą nr 103/16 z dn. 11.07.16r.

72/16 16.05.16 r. wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” w muzealia przejęte po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
73/16 16.05.16 r.

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zmieniona uchwałą nr 121/16 z dn. 5.09.16 r., nr 162/16 z dn. 24.10.16 r., nr 202/16 z dn. 21.11.16 r., nr 226/16 z dn. 19.12.16 r., nr 207/17 z dn. 21.11.17 r.
74/16 16.05.16 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją Odzyskać Radość umowy na realizację w latach 2016-2018 zadania pn. Zespół Specjalnych Placówek Oświatowo-Rehabilitacyjnych „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach
75/16 16.05.16 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Piaseczyńskim umowy na realizację w latach 2016-2017 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12”
76/16 16.05.16 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim, bez obowiązku dokonywania dopłat

77/16 21.06.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039  
78/16 21.06.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok 

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5757)
79/16 21.06.16 r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2015 rok  
80/16 21.06.16 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok  
81/16 21.06.16 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich nowo wybudowanego odcinka drogi stanowiącego łącznik pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem „Boryszewo” na terenie miasta Płock 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5758)
82/16 21.06.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5759)
83/16 21.06.16 r. rozstrzygnięcia wezwania Państwa A. i K. R. do usunięcia stanu bezprawności poprzez stwierdzenie, że rozporządzenie nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie zostało wydane z naruszeniem prawa 
84/16 21.06.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązowna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązowna 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5760)
85/16 21.06.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przasnysz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przasnysz 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5761)
86/16 21.06.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sierpc oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sierpc 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5762)
87/16 21.06.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5763)
88/16 21.06.16 r. utworzenia Przedszkola Specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu  
89/16 21.06.16 r. utworzenia Przedszkola Specjalnego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku i Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz włączenia ich do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku  
90/16 21.06.16 r. utworzenia Przedszkola Specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie i włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii  w Józefowie  
91/16 21.06.16 r. utworzenia Przedszkola Specjalnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie i Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie oraz włączenia ich do Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie  
92/16 21.06.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego  
93/16 21.06.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego  
94/16 21.06.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego  
95/16 21.06.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego  
96/16 21.06.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego  
97/16 11.07.16 r. udzielenia Miastu Sierpc pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu”
98/16 11.07.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
99/16 11.07.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6825)
100/16 11.07.16 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Wiskitki od km 104+140 – początek węzła  autostradowego A-2 do km 108+894 – granica administracyjna gminy Wiskitki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6647)
101/16 11.07.16 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Goworowie przy ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, dokonanej przez Województwo Mazowieckie na rzecz Gminy Goworowo
102/16 11.07.16 r. „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2015 r.”
103/16 11.07.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” w majątek ruchomy przejęty po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie niestanowiący muzealiów
104/16 11.07.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6648)
105/16 11.07.16 r.

uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rybno

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6649)
106/16 11.07.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6650)
107/16 11.07.16 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
108/16 5.09.16 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
109/16 5.09.16 r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8129)
110/16 5.09.16 r. powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej Siedlce – Czeremcha w okresie od dnia 11 grudnia 2016 r. do dnia 12 grudnia 2020 r.
111/16 5.09.16 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8130)

Uchylona uchwałą Nr 151/16 z dn. 24.10.16 r.

112/16 5.09.16 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8131)

Uchylona uchwałą Nr 152/16 z dn. 24.10.16 r.

113/16 5.09.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8132)
114/16 5.09.16 r

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8134)
115/16 5.09.16 r

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8136)
116/16 5.09.16 r

wyboru przedstawicieli do składu Rad Społecznych działających przy Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 159/16 z dn. 24.10.16 r., nr 101/17 dn. 20.06.17 r., nr 58/19 z dn. 16.04.19 r. nr 232/19 z dn.17.12.19 r. nr 39/20 z dn. 03.03.20 r.
117/16 5.09.16 r zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody
118/16 5.09.16 r wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61 tejże ustawy oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, jako niezgodnego z art. 166 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 i w związku z art. 68 ust. 2, a także z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
119/16 5.09.16 r upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na przystąpienie Województwa Mazowieckiego do porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania porozumienia
120/16 5.09.16 r zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Zagrzebską (Republika Chorwacji)
121/16 5.09.16 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
122/16 5.09.16 r przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
123/16 5.09.16 r nadania Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Mazowsza" Zespołowi Szkół nr 6 w Płocku
124/16 5.09.16 r nadania Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Mazowsza" Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
125/16 5.09.16 r nadania statutu Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego
126/16 5.09.16 r

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garbatka-Letnisko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garbatka-Letnisko

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8144)
127/16 5.09.16 r

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Glinojeck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Glinojeck

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8147)
128/16 5.09.16 r

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8148)
129/16 5.09.16 r

likwidacji aglomeracji Ojrzeń

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8149)
130/16 5.09.16 r

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8150)
131/16 5.09.16 r

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pomiechówek oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pomiechówek

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8151)
132/16 5.09.16 r

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Różan oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Różan

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8152)
133/16 5.09.16 r

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8154)
134/16 5.09.16 r

wyznaczenia aglomeracji Zbuczyn

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8155)
135/16 5.09.16 r

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8159)

Zmieniona uchwałą nr 23/17 z dn. 28.02.17 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10763

136/16 5.09.16 r

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8165)
137/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r  . poz. 9768)
138/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9299)
139/16 24.10.16 r. rozstrzygnięcia wezwania Państwa B. i J. B. do usunięcia stanu bezprawności poprzez stwierdzenie, że rozporządzenie nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie zostało wydane z naruszeniem prawa
140/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów Podlaski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Podlaski 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9300)
141/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brochów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9301)
142/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9302)
143/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9303)
144/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9304)
145/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lipsko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lipsko

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9305)
146/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9306)
147/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9307)
148/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9308)
149/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sułkowice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sułkowice

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9309)
150/16 24.10.16 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Mszczonów – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9310)
151/16 24.10.16 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9311)

152/16 24.10.16 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km  3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9312)
153/16 24.10.16 r. nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku
154/16 24.10.16 r.

przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie

155/16 24.10.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
156/16 24.10.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
157/16 24.10.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów podpisania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) pomiędzy Unią Europejską a Kanadą
158/16 24.10.16 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke
159/16 24.10.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
160/16 24.10.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa mazowieckiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
161/16 24.10.16 r. rozstrzygnięcia wezwania Państwa M. i T. K. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz poz. 6868) w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew
162/16 24.10.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
163/16 24.10.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 22/2 o powierzchni 0,1430 ha położonej przy ul. Reymonta 2 w Sokołowie Podlaskim
164/16 24.10.16 r. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, za cenę obniżoną
165/16 24.10.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
166/16 24.10.16 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pomagajmy Razem umowy na realizację w latach 2016-2017 zadania pn. „Modernizacja lokalu na potrzeby rehabilitacji, aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez fizjoterapię, terapię zajęciową oraz porady psychologiczno-prawne
167/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Potworów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Potworów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9313)
168/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kotuń oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kotuń

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9314)
169/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Trzcianka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Trzcianka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9315)
170/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszogród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszogród

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9316)
171/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9317)

172/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9318)
173/16 24.10.16 r.

wyznaczenia aglomeracji Latowicz

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9319)
174/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrołęka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrołęka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9320)
175/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9321)
176/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9322)
177/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9323)
178/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stare Babice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stare Babice

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9324)
179/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9325)
180/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9326)
181/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żyrardów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żyrardów 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9327)
182/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kozienice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kozienice

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9328)
183/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Słupno oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Słupno

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9329)
184/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9330)
185/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Rębkowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Rębkowska 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9331)
186/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9332)
187/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nadarzyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nadarzyn

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9333)
188/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Paprotnia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Paprotnia

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9334)
189/16 24.10.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9335)
190/16 24.10.16 r.

wyznaczenia aglomeracji Sypniewo

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9336)
191/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przysucha oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przysucha 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9337)
192/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Małkinia Górna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Małkinia Górna 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9338)
193/16 24.10.16 r.

wyznaczenia aglomeracji Dąbrówka 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9339)
194/16 24.10.16 r.

wyznaczenia aglomeracji Kiełczew 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9340)
195/16 24.10.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9341)
196/16 21.11.16 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
197/16 21.11.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
198/16 21.11.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 10162)
199/16 21.11.16 r. wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Mazowieckie do spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
200/16 21.11.16 r. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska, gm. Łochów oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4/1 i nr 5/10
201/16 21.11.16 r. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności przepisów art. 9a i art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z art. 16 ust. 2 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 oraz z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
202/16 21.11.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
203/16 21.11.16 r.

„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Zmieniona uchwałą nr 52/17 z dn. 28.03.17 r.

204/16 21.11.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
205/16 21.11.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
206/16 21.11.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
207/16 21.11.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
208/16 21.11.16 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
209/16 19.12.16 r.

uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 stycznia 2017 r. , znak: LEX-I.4131.15.2017 Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały, w związku z czym jej wykonanie zostało wstrzymane z dniem doręczenia rozstrzygnięcia, tj. 30 stycznia 2017 roku (art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Rozstrzygnięcie nadzorcze stało się prawomocne z dniem 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1040)

210/16 19.12.16 r.

wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11753)

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 stycznia 2017 r. , znak: LEX-I.4131.15.2017 Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały, w związku z czym jej wykonanie zostało wstrzymane z dniem doręczenia rozstrzygnięcia, tj. 30 stycznia 2017 roku (art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Rozstrzygnięcie nadzorcze stało się prawomocne z dniem 26 kwietnia 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1040)

211/16 19.12.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039
212/16 19.12.16 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11754)
213/16 19.12.16 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r.  poz. 778)
214/16 19.12.16 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039
215/16 19.12.16 r. przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”
216/16 19.12.16 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
217/16 19.12.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego niedofinansowania opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim oraz destabilizacji wynikającej z projektowanych zmian w systemie ochrony zdrowia
218/16 19.12.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego trudnej sytuacji finansowej w opiece pediatrycznej oraz Zarządzenia Nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w tym wprowadzenia współczynnika korygującego o 1,2 wartość punktu rozliczeniowego z katalogu grup dla wybranych zakresów w pediatrii
219/16 19.12.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego trudnej sytuacji w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie
220/16 19.12.16 r. powierzenia Województwu Podlaskiemu oraz Województwu Łódzkiemu zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi w siedmiu gminach Województwa Mazowieckiego poprzez ich ujęcie w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 oraz Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
221/16 19.12.16 r.

planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11755)
222/16 19.12.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bielsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bielsk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11756)
223/16 19.12.16 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gielniów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gielniów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11757)
224/16 19.12.16 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niemojki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11758)
225/16 19.12.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego reformy systemu oświaty
226/16 19.12.16 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zmieniona uchwałą nr 207/17 z dn. 21.11.17 r.

227/16 19.12.16 r. skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego
228/16 19.12.16 r. nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie
229/16 19.12.16 r. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
230/16 19.12.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu zmiany prawa ochrony środowiska
231/16 19.12.16 r. ogłoszenia roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły na Mazowszu”
232/16 19.12.16 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zagrożenia dla realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2017 roku zadań rządowych w zakresie prowadzenia ośrodków adopcyjnych oraz pełnienia funkcji instytucji właściwej w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i Programu 500+
233/16 19.12.16 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
234/16 19.12.16 r.

przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Zmieniona uchwałą nr 11/18 z dn. 19.12.18 r.

Uchylona uchwałą nr 16/19 z dn. 22.01.19 r.

235/16 19.12.16 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Memorandum o współpracy między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Stanem Gudżarat (Republika Indii) oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Memorandum

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.