Rok 2012

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2012
 

Rejestr uchwał rok 2012
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/12 06.02.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1343)
2/12 06.02.12 r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2011 r.
3/12 06.02.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1342)
4/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1344)

Zmieniona uchwałą nr 180/16 z dn. 24.10.16r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10769

5/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Maciejowice

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1345)
6/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Wilga

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1346)
7/12 06.02.12 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wólka Folwark

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1347)
8/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Kowala

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1348)
9/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Rościszewo

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1349)
10/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji  Wsola

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1350)
11/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji  Brok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1351)
12/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji  Rzeczniów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1352)
13/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowe Miasto oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowe Miasto

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1353)
14/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1354)

Zmieniona uchwałą nr 128/16 z dn. 5.09.16 r.
15/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miastków Kościelny oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miastków Kościelny

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1510)
16/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Teresin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Teresin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1508)
17/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Borowe 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1500)
18/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Dobrzyków

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1501)
19/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1502)

Zmieniona uchwałą Nr 144/16 z dn. 24.10.16r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10766

20/12 06.02.12 r.

wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r.. poz. 1503)

Zmieniona uchwałą Nr 147/16 z dn. 24.10.16r.

t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 7.12.2017 r. poz. 11543

21/12 06.02.12 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Grabie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1504)
22/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1505)

Zmieniona uchwałą Nr 146/16 z dn. 24.10.16r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10781

23/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Maków-Makowiec

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1506)
24/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Wodynie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1507)
25/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Odrzywół oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Odrzywół

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1509)
26/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Domaniewice

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1165)
27/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Korytnica

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1166)
28/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Młochów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1167)
29/12 06.02.12 r.

likwidacji aglomeracji Krzesk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1168)
30/12 06.02.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1169)

Zmieniona uchwałą nr 130/16 z dn. 5.09.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10760

31/12 06.02.12 r.

nadania statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Zmieniona uchwałą nr 188/12 z dn. 12.07.12 r., nr 80/13 z 20.05.13 r., nr 12/17 z dn. 24.01.17 r.
32/12 06.02.12 r. zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabosłyszących o dwuletnim okresie nauczania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu w zasadniczą szkołę zawodową specjalną o trzyletnim okresie nauczania
33/12 06.02.12 r. zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu w liceum ogólnokształcące specjalne dla dorosłych
34/12 06.02.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
35/12 06.02.12 r. skargi pana Przemysława Honkisza z dnia 1 grudnia 2011 r. na Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotyczącej sposobu rozpatrzenia odwołania od wyniku części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kategorii A
36/12 06.02.12 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
37/12 06.02.12 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej  w 2012 roku
38/12 12.03.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034
39/12 12.03.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2262)
40/12 12.03.12 r.

połączenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn.: „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” w jedną instytucję pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2441)
41/12 12.03.12 r.

nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”, powstałej w wyniku połączenia Teatru Praga z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki

Uchylona uchwałą nr 158/14 z dn. 19.05.2014 r.

42/12 12.03.12 r.

„Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2901)

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10756

43/12 12.03.12 r.

konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Zmieniona Uchwałą nr 21/13 z dn. 18.02.13 r., nr 14/14 z dn. 10.02.14r., nr 14/15 z dn.16.02.15 r., nr 30/16 z dn. 22.02.16 r. nr 26/17 z dn. 28.02.17 r., nr 5/19 z dn. 22.01.19 r., nr 15/21 z dn. 23.02.21 r.
44/12 12.03.12 r. ogłoszenia roku 2012 „Rokiem Stanisława Ostoja-Kotkowskiego na Mazowszu”
45/12 12.03.12 r. ogłoszenia roku 2012 „Rokiem kardynała Aleksandra Kakowskiego na Mazowszu”
46/12 12.03.12 r. przekazania Gminie Korytnica w formie pomocy rzeczowej 40 m3 drewna pochodzącego z wycinki drzew przy rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362
47/12 12.03.12 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016
48/12 12.03.12 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Winnickim (Ukraina)
49/12 12.03.12 r. zainicjowania działań na rzecz włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
50/12 12.03.12 r.

„Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.03.2012r. poz. 2863)

Zmieniona uchwałą nr 159/12 z dn. 25.06.12 r.
51/12 12.03.12 r. zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
52/12 12.03.12 r. zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
53/12 12.03.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2864)
54/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2865)
55/12 12.03.12 r.

likwidacji aglomeracji Regimin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2866)
56/12 12.03.12 r. skargi pani A. K. z dnia 16 listopada 2011 r. dotyczącej przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy …
57/12 12.03.12 r. skargi pana J. W. z dnia 31 grudnia 2011 r. na Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotyczącej sposobu rozpatrzenia odwołania od wyniku części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kategorii B
58/12 12.03.12 r. zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
59/12 12.03.12 r. wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk”
60/12 12.03.12 r. zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie w 2011 roku
61/12 12.03.12 r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
62/12 12.03.12 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego
63/12 12.03.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
64/12 12.03.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3012)
65/12 12.03.12 r.

likwidacji aglomeracji Latowicz

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3013)
66/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3014)

Zmieniona uchwałą nr 113/16 z dn. 5.09.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10759

67/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlińsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jedlińsk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3015)
68/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Myszyniec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Myszyniec

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3016)
69/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3017)

Zmieniona uchwałą nr 17/14 z dn. 15.12.14 r., nr 93/17 z dn. 20.06.17 r., nr 271/17 z dn. 19.12.17 r.
70/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszków

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2841)
71/12 12.03.12 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żuków

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2842)
72/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żelechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żelechów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2843)
73/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łyse oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łyse

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2844)
74/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2845)

Zmieniona uchwałą nr 55/16 z dn. 18.04.16 r.
75/12 12.03.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2846)

Zmieniona uchwałą nr 106/16 z dn. 11.07.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10761

76/12 13.04.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034
77/12 13.04.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3882)
78/12 13.04.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
79/12 13.04.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
80/12 13.04.12 r. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wstrzymania realizacji inwestycji budowy Kolei Dużych Prędkości
81/12 13.04.12 r. przekazania Gminie Brwinów w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki
82/12 13.04.12 r. przekazania Gminie Szydłowiec w formie pomocy rzeczowej prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu przebudowy drogi - budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 727 w miejscowości Szydłowiec i Szydłówek
83/12 13.04.12 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3409)
84/12 13.04.12 r.

nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Zmieniona uchwałą nr 97/13 z 20.05.13 r.
85/12 13.04.12 r.

nadania statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 88/13 z dnia 20.05.13 r.
86/12 13.04.12 r.

nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 78/13 z dnia 20.05.13 r. nr 27/17 z dn. 28.02.17 r.
87/12 13.04.12 r.

nadania statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 86/13 z dnia 20.05.13 r., nr 124/17 z dn. 11.07.17 r.
88/12 13.04.12 r.

nadania statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 79/13 z dnia 20.05.13 r., nr 6/14 z dn. 20.01.14 r., nr. 126/14 z dn. 14.04.14 r., nr 11/17 z dn. 24.01.17 r.
89/12 13.04.12 r.

nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie 

Zmieniona uchwałą nr 96/13 z dnia 20.05.13 r.
90/12 13.04.12 r.

nadania statutu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 91/13 z dnia 20.05.13 r. i nr 164/17 z dnia 24.10.17 r.
91/12 13.04.12 r.

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą nr 94/13 z dnia 20.05.13 r., nr 157/17 z dn. 27.09.17 r.
92/12 13.04.12 r.

nadania statutu Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina

Zmieniona uchwałą nr 90/13 z dnia 20.05.13 r., traci moc zgodnie z uchwałą nr 212/17  z dn. 21.11.17 r.
93/12 13.04.12 r.

nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ząbkach

Zmieniona uchwałą nr 81/13 z dnia 20.05.13 r.
94/12 13.04.12 r.

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 256/12 z dn. 17.12.12 r., nr 135/17 z dn. 29.08.17 r.
95/12 13.04.12 r.

nadania statutu Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 89/13 z dnia 20.05.13 r., nr 137/17 z dn. 29.08.17 r.
96/12 13.04.12 r.

nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 85/13 z dnia 20.05.13 r., nr 7/17 z dn. 24.01.17 r.
97/12 13.04.12 r.

nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zmieniona uchwałą nr 82/13 z dnia 20.05.13 r., nr 114/17 z 11.07.17 r.
98/12 13.04.12 r.

Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 52/13 z dn. 18.03.13 r.

Uchylona uchwałą nr 176/13 z dn. 28.10.13 r.
99/125 13.04.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3410)
100/12 13.04.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3411)

Zmieniona uchwałą nr 13/17 z dn. 24.01.17 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10775

101/12 13.04.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żabia Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żabia Wola

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3412)
102/12 13.04.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzidło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kadzidło

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3413)
103/12 13.04.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17.04.2012 r. poz. 3414)
104/12 13.04.12 r.

uchwalenia „Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dokumentu

Uchylona uchwałą nr 3/17 z dn. 24.01.17 r.

105/12 13.04.12 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu
106/12 13.04.12 r. zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
107/12 13.04.12 r.

udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”

Zmieniona uchwałą nr 182/12 z dn. 12.07.12 r., nr 36/13 z dn. 18.02.13 r.

108/12 13.04.12 r.

likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3437)
109/12 13.04.12 r. zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
110/12 13.04.12 r. przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego przez Rejon Drogowy Gostynin – Płock z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego drogi wojewódzkiej Nr 560
111/12 13.04.12 r. przekazania Gminie Jakubów w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362
112/12 13.04.12 r.

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

Zmieniona uchwałą nr 156/12 z dn. 25.06.12 r., nr 238/12 z dn 23.11.12 r.
113/12 21.05.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034
114/12 21.05.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4525)
115/12 21.05.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odeskiego o współpracy międzyregionalnej
116/12 21.05.12 r. wprowadzenia zmian w Statucie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
117/12 21.05.12 r.

nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4526)

Zmieniona uchwałą nr 4/20 z dn. 21.01.20 r.

118/12 21.05.12 r.

konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 56/15 z dn. 15.06.15 r., nr 87/18 z dn. 22.05.18r. nr 149/20 z dn. 20.11.20 r.

119/12 21.05.12 r. statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku” oraz nowego brzmienia jej statutu
120/12 21.05.12 r.

statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Polski w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

Zmieniona uchwałą nr 195/12 z dn. 10.09.12 r., 71/13 z 20.05.13 r., 112/17 z 11.07.17 r.
121/12 21.05.12 r.

statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Warszawska Opera Kameralna w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

Zmieniona uchwałą nr 237/12 z dn. 23.11.12 r.
122/12 21.05.12 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku
123/12 21.05.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.06.2012 r. poz. 4527)

Zmieniona uchwałą nr 35/16 z dn. 21.03.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10762

124/12 21.05.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brwinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brwinów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4528)
125/12 21.05.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.06.2012 r. poz. 4529)

Zmieniona uchwałą nr 177/16 z dn. 24.10.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10771

126/12 21.05.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.06.2012 r. poz. 4530)

Zmieniona uchwałą nr 192/14 z dn. 8.09.14 r., nr 172/16 z dn. 24.10.16 r.
127/12 21.05.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.06.2012 r. poz. 4531)

Zmieniona uchwałą nr 62/13 z dn. 22.04.13 r., nr 195/14 z dn. 8.09.14 r.

t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 7.12.2017 r. poz. 11542

128/12 21.05.12 r.

wyznaczenia aglomeracji Trąbki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.06.2012 r. poz. 4532)

Zmieniona uchwałą nr 136/16 z dn. 05.09.16 r.

t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 7.12.2017 r. poz. 11541

129/12 21.05.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie współfinansowania Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
130/12 21.05.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4533)
131/12 21.05.12 r. przekazania Gminie Warka w formie pomocy rzeczowej gruzu pozostałego po przebudowie drogi wojewódzkiej  Nr 730 i Nr 731 w ciągu ulic: Warszawska, Wójtowska, Lotników w mieście Warka
132/12 21.05.12 r. przekazania Gminie i Miastu Żuromin w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie budowy obwodnicy – ulicy Okrężnej w Żurominie
133/12 25.06.12 r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2011 rok
134/12 25.06.12 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
135/12 25.06.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034
136/12 25.06.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5239)
137/12 25.06.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 232/12 z dn. 23.11.12 r.
138/12 25.06.12 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z Miastem Garwolin umowy na realizację w latach 2012-2013 zadania pn. Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego wraz z parkingiem
139/12 25.06.12 r.

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4944)

Zmieniona uchwałą nr 213/12 z dn. 22.10.12 r.
140/12 25.06.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Osieck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Osieck

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5240)
141/12 25.06.12 r.

likwidacji aglomeracji Nowy Duninów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5241)
142/12 25.06.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5242)

Zmieniona uchwałą nr 87/16 z dn. 21.06.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10754

143/12 25.06.12 r.

nadania statutu Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą nr 92/13 z dn. 20.05.13 r., nr 105/17 z dn. 20.06.17 r.
144/12 25.06.12 r.

zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 87/13 z dn. 20.05.13 r., nr 125/17 z dn. 11.07.17 r., nr 81/18 z dn. 22.05.18r., nr 101/19 z dn. 18.06.19 r.
145/12 25.06.12 r.

nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 77/13 z dn. 20.05.13 r., nr 154/17 z dn. 27.09.17 r.
146/12 25.06.12 r.

nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zmieniona uchwałą nr 83/13 z dn. 20.05.13 r., nr 156/17 z dn. 27.09.17 r.
147/12 25.06.12 r.

nadania statutu Szpitalowi Kolejowemu im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 93/13 z dn. 20.05.13 r.
148/12 25.06.12 r.

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 98/13 z dn. 20.05.13 r., nr 152/17 z dn. 27.09.17 r.
149/12 25.06.12 r.

nadania statutu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnemu i Medycyny Pracy ATTIS

Zmieniona uchwałą nr 95/13 z dn. 20.05.13 r.
150/12 25.06.12 r.

zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie

Zmieniona uchwałą nr 147/19 z dn. 10.09.19 r.

151/12 25.06.12 r.

statusu  samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie” oraz nowego brzmienia  jej statutu

Zmieniona uchwałą nr 111/17 z dn. 11.07.17 r.

152/12 25.06.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie oraz nadania jej statutu

Uchylona uchwałą nr 174/13 z dn. 28.10.2013 r.

153/12 25.06.12 r.

statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” oraz nowego brzmienia jej statutu

Zmieniona uchwałą nr 196/12 z dn. 10.09.12 r.
154/12 25.06.12 r. przekazania Miastu Mława w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pozyskanego po zakończeniu przebudowy drogi  wojewódzkiej Nr 544 na odcinku od ul. Okólnej do ul. Cegielnia od km 77+473,9 do km 78+660,5 w mieście Mława
155/12 25.06.12 r. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2011 r.”
156/12 25.06.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
157/12 25.06.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
158/12 25.06.12 r.

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zmieniona uchwałą nr 235/12 z dn. 23.11.12 r.
159/12 25.06.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4976)
160/12 25.06.12 r. skargi pani Ireny Komorowskiej

161/12

25.06.12 r. wyboru wniosków i udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
162/12 25.06.12 r. przekazania do uzgodnienia z Radą m. st. Warszawy i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca rozporządzenie w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka
163/12 25.06.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radom i wyznaczenia nowej aglomeracji Radom

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4977)
164/12 25.06.12 r. powierzenia Województwu Podlaskiemu zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi w pięciu gminach Województwa Mazowieckiego poprzez ich ujęcie w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”
165/12 25.06.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4978)
166/12 12.07.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

Unieważniona w części (zał. 1, poz. 36 w zał. 3, poz. 43 w zał. 9) przez Kolegium RIO uchwałą Nr 17.233.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku
167/12 12.07.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5551)
168/12 12.07.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stromiec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stromiec

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5552)
169/12 12.07.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Warszawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warszawa

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5557)
170/12 12.07.12 r.

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łomianki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łomianki
 (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 24.07.12 r. poz. 5553)

Uchylona uchwałą nr 9/14 z dn. 20.01.14 r.
171/12 12.07.12 r.

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zakroczym oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zakroczym

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5554)
172/12 12.07.12 r.

likwidacji aglomeracji Bieżuń

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5555)
173/12 12.07.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie konieczności budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa
174/12 12.07.12 r. Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Obwodem Winnickim
175/12 12.07.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
176/12 12.07.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego konieczności przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w oparciu o indywidualne zasady, uwzględniające specyficzną sytuację regionu
177/12 12.07.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013
178/12 12.07.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego trudnej sytuacji w opiece psychiatrycznej świadczonej przez podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
179/12 12.07.12 r.

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centrale i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Uchylona uchwałą nr 44/13 z dn. 18.03.2013 r.

180/12 12.07.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Serock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5556)

Uchylona uchwałą nr 148/14 z dn. 28.04.2014 r.

181/12 12.07.12 r. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabosłyszących o dwuletnim okresie nauczania oraz Technikum Uzupełniającego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
182/12 12.07.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
183/12 12.07.12 r. przekazania Miastu i Gminie Bieżuń w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozyskanych w trakcie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 561 w miejscowości Bieżuń na odcinku od km 0+000 do km 0+510 strona lewa
184/12 12.07.12 r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie za 2011 rok
185/12 12.07.12 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
186/12 12.07.12 r. przekazania Gminie Wiskitki w formie pomocy rzeczowej kostki betonowej pochodzącej z przebudowy skrzyżowania ul. Okulickiego i ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim oraz skrzyżowania ul. 600-lecia i ul. Pokoju w Sochaczewie
187/12 12.07.12 r. przekazania Gminie Mińsk Mazowiecki w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362
188/12 12.07.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
189/12 10.09.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034
190/12 10.09.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3775)
191/12 10.09.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
192/12 10.09.12 r.

nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 60/13 z dnia 22.04.13 r.
193/12 10.09.12 r.

wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą Nr 33/14 z dnia 07.04.14 r.

194/12 10.09.12 r. przekazania Gminie Sanniki w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni dróg wojewódzkich znajdujących się w obszarze działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
195/12 10.09.12 r.

zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie” oraz zmiany jej statutu

Zmieniona uchwałą nr 71/13 z dnia 20.05.13 r.
196/12 10.09.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” oraz nowego brzmienia jej statutu
197/12 10.09.12 r.

likwidacji aglomeracji Dziembakowo

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6465)
198/12 10.09.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6466)

Zmieniona uchwałą nr 5/17 z dn. 24.01.17 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10778

199/12 10.09.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6467)

Zmieniona uchwałą nr 184/16 z dn. 24.10.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10770

200/12 10.09.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6468)

Zmieniona uchwałą nr 176/16 z dn. 24.10.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10764

201/12 10.09.12 r. podziału województwa podlaskiego na obwody łowieckie, w części dotyczącej obwodów łowieckich województwa podlaskiego znajdujących się równocześnie na obszarze województwa mazowieckiego
202/12 10.09.12 r. skargi państwa G. i J. R.
203/12 10.09.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uruchomienia przez Rząd RP pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami gwałtownych burz i gradobicia na terenie Województwa Mazowieckiego
204/12 10.09.12 r. pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi nr 709 położonej na terenie miasta Piaseczno
205/12 10.09.12 r. przekazania Gminie Warka w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pozyskanego w trakcie remontu drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gmin: Raszyn, Lesznowola i Piaseczno
206/12 10.09.12 r. przekazania Gminie Klwów w formie pomocy rzeczowej drewna pochodzącego z wycinki drzew w trakcie realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”
207/12 10.09.12 r. przekazania Gminie Huszlew w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362
208/12 22.10.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034
209/12 22.10.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7848) 
210/12 22.10.12 r. upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za 2012 r.
211/12 22.10.12 r.

uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami

Uchylona uchwałą nr 209/16 z dn. 19.12.16 r. nr 3/19 z dn. 22.01.19 r.
212/12 22.10.12 r.

wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7849) 

Zmieniona uchwałą nr 35/13 z 18.02.13 r., nr 120/13 z 24.06.13 r. nr 168/13 z 28.10.13 r., nr 159/14 z dn.19.05.14 r., nr 205/14 z dn. 6.10.14 r.,  nr 64/15 z dn. 6.07.15 r., nr 144/15  z dn. 21.12.15r., nr 23/16 z dn. 22.02.16 r., nr 65/16 z dn. 16.05.16 r., nr 104/16 z dn. 11.07.16 r.  nr 138/16 z dn. 24.10.16r., nr 115/18 z dn. 10.07.18 r., nr 166/18 z dn. 16.10.18 r.

Uchylona uchwałą nr 210/16 z dn. 19.12.16r. (uchwała unieważniona przez Wojewodę Maz.) nr 4/19 z dn. 22.01.19 r.
213/12 22.10.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w  Nowym Dworze Mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7850)
214/12 22.10.12 r.

nowego brzmienia statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 92/17 z dn. 20.06.17 r.

215/12 22.10.12 r. przekazania do uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z właściwymi miejscowo radami gmin projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych
216/12 22.10.12 r. przekazania do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu
217/12 22.10.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łąck

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7851)
218/12 22.10.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7852)

Zmieniona uchwałą nr 195/16 z dn. 24.10.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10780

219/12 22.10.12 r.

Zasad wyboru patrona roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza Sejmik Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 70/16 z dn. 16.05.16 r.
220/12 22.10.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podjęcia konkretnych działań mających na celu przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S-7 na terenie województwa mazowieckiego i całej trasie jej przebiegu w Polsce
221/12 22.10.12 r. przekazania Gminie Szydłowo w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinkach od km 0+170 do km 1+100, od km 1+230 do km 4+800 oraz od km 7+396 do km 8+600
222/12 22.10.12 r. przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni dróg wojewódzkich znajdujących się w obszarze działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
223/12 22.10.12 r. przekazania Miastu i Gminie Łosice w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362
224/12 22.10.12 r. przekazania Miastu Mława w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinkach od km 0+170 do km 1+100, od km 2+819 do km 4+689 oraz od km 7+396 do km 8+600
225/12 22.10.12 r. przekazania Miastu Zielonka w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 625 – ul. Kolejowej w mieście Zielonka
226/12 22.10.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
227/12 22.10.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
228/12 22.10.12 r.

nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

229/12 22.10.12 r.

nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

230/12 23.11.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

Unieważniona w części (zał. 1) przez Kolegium RIO uchwałą Nr 26.342.2012 z 18 grudnia 2012 roku
231/12 23.11.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 8839)
232/12 23.11.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
233/12 23.11.12 r.

zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu krajowego na pokrycie deficytu budżetu w 2012 roku

Unieważniona przez Kolegium RIO uchwałą Nr 26.343.2012 z 18 grudnia 2012 roku
234/12 23.11.12 r.

„Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Zmieniona uchwałą nr 114/13 z dn. 20.05.2013 r.

235/12 23.11.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
236/12 23.11.12 r. podtrzymania stanowiska w sprawie skargi pani Ireny Komorowskiej – Przewodniczącej Komisji Zakładowej Nr 478 W.Z.Z. „Sierpień 80” w Centrum „ATTiS” w Warszawie na nieprawidłowe sprawowanie przez organ tworzący nadzoru nad działalnością Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTiS” SPZOZ w Warszawie
237/12 23.11.12 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”

Uchylona uchwałą nr 88/19 z dn. 18.06.19 r.

238/12 23.11.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku
239/12 23.11.12 r. stanowiska Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej
240/12 23.11.12 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z  2011r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
241/12 23.11.12 r. przekazania Miastu i Gminie Kosów Lacki w formie pomocy rzeczowej prefabrykatów betonowych pochodzących z rozbiórki chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 695 w miejscowości Kosów Lacki – ulicy Nurskiej
242/12 23.11.12 r.

wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zmieniona uchwałą nr 182/14 z dn. 7.07.14 r.
243/12 17.12.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034
244/12 17.12.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1)
245/12 17.12.12 r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2034

246/12 17.12.12 r.

sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 316)

247/12 17.12.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
248/12 17.12.12 r.

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu”

Uchylona uchwałą nr 189/14 z dn. 8.09.14 r.
249/12 17.12.12 r. przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS  
250/12 17.12.12 r. przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach
251/12 17.12.12 r. przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
252/12 17.12.12 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
253/12 17.12.12 r. przekazania przez Województwo Mazowieckie Miastu Przasnysz – Muzeum Historycznego w Przasnyszu, stanowiącego Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
254/12 17.12.12 r.

likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2)
255/12 17.12.12 r.

likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3)
256/12 17.12.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
257/12 17.12.12 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 4)

Zmieniona uchwałą nr 18/14 z dn. 15.12.14 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10757

258/12 31.12.12 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 616)
259/12 31.12.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.