MIAS MAZOWSZE 2021

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – komunikat nr 1

2021.03.03 11:05 , aktualizacja: 2021.03.23 09:29

Autor: Beata Cyrta (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

2 marca 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

W związku z powyższym, Województwo Mazowieckie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2021 w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”.

 

Nabór „Wniosków o przyznanie pomocy finansowej” będzie trwać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. Wnioski można składać wyłącznie:

 1. w formie papierowej osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;

 

Dopuszczalne jest umieszczenie przez Gminę wszystkich „Wniosków o przyznanie pomocy finansowej” wraz z załącznikami w jednej kopercie.

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2021” – Departament RW – liczba załączonych wniosków …… szt. .

 

Wypełnione „Wnioski o przyznanie pomocy finansowej” (bez załączników) należy również przekazać w edytowalnej wersji elektronicznej na adres e-mail: .

W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać: „Wnioski – Gmina………….., Sołectwa:……….

W treści tej wiadomości prosimy wpisać nazwę zadań, których dotyczą wnioski. Wszystkie wnioski mogą być przekazane w jednej wiadomości e-mail.


UWAGA!

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z roku 2020:

 1. W ramach naboru Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, Gminy posiadające:
 1. mniej niż 28 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 5 Wniosków;
 2. od 28 do 30 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 6 Wniosków, z czego w pierwszej kolejności rozpatrywanych przez Województwo będzie 5 Wniosków wskazanych przez Gminę jako najbardziej priorytetowe;
 3. od 31 do 32 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 7 Wniosków, z czego w pierwszej kolejności rozpatrywanych przez Województwo będzie 6 Wniosków wskazanych przez Gminę jako najbardziej priorytetowe;
 4. od 33 do 35 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 8 Wniosków z czego w pierwszej kolejności rozpatrywanych przez Województwo będzie 6 Wniosków wskazanych przez Gminę jako najbardziej priorytetowe;
 5. od 36 do 39 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 9, z czego w pierwszej kolejności rozpatrywanych przez Województwo będzie 6 wskazanych przez Gminę jako najbardziej priorytetowe;
 6. od 40 do 43 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 10, z czego w pierwszej kolejności rozpatrywanych przez Województwo będzie 7 Wniosków wskazanych przez Gminę jako najbardziej priorytetowe;
 7. od 44 do 53 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 12 Wniosków;
 8. od 54 do 60 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 15 Wniosków;
 9. więcej niż 60 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 18 Wniosków.
 1. Jeśli Gmina składa więcej niż 5 wniosków to należy określić priorytet każdego ze składanych wniosków. Oznaczeniem priorytetu jest numer – zaczynając od nr „1” kolejno „w górę” (UWAGA – każdy z wniosków musi być oznaczony innym numerem). Najmniejsze numery oznaczają Wnioski o najwyższym priorytecie.
 2. Jeśli całość środków finansowych przeznaczonych na realizację „MIAS MAZOWSZE 2021” nie zostanie w pierwszej kolejności rozdysponowana na pozytywnie ocenione wnioski, to przewiduje się rozdzielenie pozostałej kwoty biorąc pod uwagę kryteria: ilość sołectw w danej gminie oraz wskazany priorytet wniosku.
 3. W ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” Województwo planuje uruchomić „platformę ESO-MIAS” - „Elektroniczny System Obsługi Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” służącą obsłudze on-line instrumentu. Gmina uczestnicząca w „MIAS MAZOWSZE 2021” dodatkowo (tj. uzupełniająco, w stosunku do złożonej wersji papierowej) wygeneruje i złoży za pomocą ww. platformy stosowne Wnioski odnoszące się do Zadań zgłoszonych w ramach naboru. O konieczności dokonania powyższego obowiązku gminy zostaną poinformowane odrębnym pismem przesłanym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej E-Puap, gdzie znajdzie się również instrukcja i szczegóły techniczne dot. systemu.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 1. w przypadku wskazania przez Gminę w nazwie i/lub celu Zadania konkretnych przedmiotów, które mają zostać w ramach Zadania wykonane, Gmina będzie bezwzględnie zobowiązana do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotów. (Przykładowo wypełniony wniosek z uwzględnieniem tych zapisów znajduje się w załączeniu). UWAGA! Nie wykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie i/lub celu Zadania przedmiotów, skutkować będzie utratą całości Pomocy finansowej przyznanej na dane Zadanie;
 2. W przypadku braku wyboru osoby pełniącej funkcję Sołtysa w danym Sołectwie, Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dotyczący zadania realizowanego na terenie tego sołectwa zostanie bezwzględnie odrzucony na etapie oceny formalnej;
 3. Zadanie wskazane przez Gminę do realizacji w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” nie może dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2020
 4. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące zadań realizowanych na terenach osiedli zostaną bezwzględnie odrzucone na etapie oceny formalnej;
 5. Gminy w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. własność prywatna), o ile będą służyć użyteczności publicznej, a także zakupione wyposażenie udostępnione zostanie nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
 • Marta Król tel.: (22) 59-79-249
 • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
 • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
 • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
 • Piotr Rawa tel. (22) 59-79-239

 

 

Liczba wyświetleń: 5293

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.