Patron roku

Rok Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej na Mazowszu

2018.01.10 11:40 , aktualizacja: 2018.01.11 15:23

Autor: Dorota Wojda (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Sejmik Województwa Mazowieckiego przypomina postacie nieodłącznie związane z odbudową wolności naszego kraju. Dlatego rok 2018 na Mazowszu został ustanowiony „Rokiem Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa”.

 

Osobą, która pierwsza przychodzi na myśl jest oczywiście Józef Piłsudski, ale na drodze ku odrodzeniu Rzeczypospolitej nie sposób pominąć również takich osobowości jak Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Maciej Rataj czy Wincenty Witos. Każdy z nich wywodził się z różnych środowisk i stron Polski i każdy odegrał istotną rolę.

 

Roman Dmowski (9 sierpnia 1864 r.–2 stycznia 1939 r.)

Delegat Polski na konferencję paryską w 1919 r. i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu, formalnie przywracającego Polskę na mapę Europy.

Jestem Polakiem – więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski…

 

Ignacy Jan Paderewski (6 listopada 1860 r.–29 czerwca 1941 r.)

Pod jego bezpośrednim wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum – od którego zależało podpisanie przez Stany Zjednoczone Traktatu Wersalskiego – 13 punkt domagający się zgody stron traktatu na niepodległość Polski. Dzięki temu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.

… Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.

 

Józef Piłsudski (5 grudnia 1867 r.–12 maja 1935 r.)

Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz swoim doświadczeniem i żelazną wolą walki przyczynił się do wygrania Bitwy Warszawskiej, która ocaliła Warszawę od zniszczenia, ogromnych ofiar i niewoli sowieckiej. Tym samym stał się współautorem zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921.

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

 

Maciej Rataj (19 lutego 1884 r.–21 czerwca 1940 r.)

Można go uznać za jednego ze współtwórców konstytucji marcowej 1921 r., miał też wkład w negocjacje nad pokojem ryskim. Jako marszałek Sejmu II Rzeczypospolitej i jeden z najlepszych ministrów oświaty wniósł ogromny wkład w odbudowę szkolnictwa.

Nie ulega wątpliwości, że Sowieci gwałtownie eksportują komunizm do Polski nie dla przebudowy społecznej, lecz dla rozsadzenia państwa i ułatwienia sobie podboju.
 

 

Wincenty Witos (21 stycznia 1874 r.–31 października 1945 r.)

Jako premier koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej swą „Odezwą do włościan” wydaną przed bitwą warszawską pobudził ofiarność i gotowość do walki chłopów stanowiących wówczas rdzeń polskiej armii w trwającej wojnie polsko-bolszewickiej. Po zwycięstwie Witos stał się symbolem „czynu chłopskiego”. Kierowany przez niego rząd miał znaczące osiągnięcia w przeprowadzeniu plebiscytu na Śląsku, uchwaleniu konstytucji w marcu 1921 r. oraz doprowadzeniu do podpisania traktatu pokojowego z Rosją w Rydze.

A Polska winna trwać wiecznie.

 

W ramach obchodów „Roku Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa”, Departament Kultury, Promocji i Turystyki zaprosił do ścisłej współpracy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Instytucje te wspólnie zaplanowały szereg ciekawych i różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych wiążących się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, które będą realizowane przez cały 2018 rok. Do organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń upamiętniających odzyskanie niepodległości zachęcamy również mazowieckie szkoły, dla których patronem są ww. postacie. Ciekawe inicjatywy postaramy się wesprzeć poprzez przekazanie drobnych gadżetów promocyjnych do wykorzystania w związku z organizacją takich przedsięwzięć.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 59 79 229 lub 22 59 79 525.

Liczba wyświetleń: 796

powrót