Patron roku

Nabór wniosków o wybór patrona i upamiętnienie wydarzenia roku 2019 na Mazowszu - nabór wniosków do 30 września br.

2018.09.11 12:35 , aktualizacja: 2019.08.28 08:49

Autor: Magdalena Łapkiewicz (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na patrona roku 2019 oraz propozycji upamiętnienia wydarzenia w roku 2019 na Mazowszu.

 

Do składania wniosków zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Mazowsza, centra, muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury lub inne instytucje kultury, a także uczelnie wyższe z terenu Mazowsza.

 

Przypominamy, że od 2016 roku istnieje możliwość zgłaszania propozycji upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu.

 

Wybór patrona roku i upamiętnienie danego wydarzenia na Mazowszu ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie wybranej postaci i wydarzenia, ale przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej, a także integrację lokalnych środowisk. Realizowanie tego celu odbywa się poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych upamiętniających dorobek postaci wybranej na patrona roku lub szczególnego charakteru wydarzenia, a także związanych z tym miejsc na terenie naszego województwa.

 

Spośród zgłoszonych wniosków, spełniających wymogi formalne, Sejmik Województwa Mazowieckiego wybierze jednego patrona i/lub jedno wydarzenie w celu ustanowienia roku 2019 ich nazwą lub imieniem.

 

Wnioski o wybór patrona i upamiętnienie wydarzenia roku 2019 na Mazowszu należy składać przy wykorzystaniu załączonych wzorów formularzy, w terminie do 30 września br. z odpowiednim dopiskiem: „Patron roku 2019 na Mazowszu” lub „Wydarzenie roku 2019 na Mazowszu”.

 

Dokumenty należy złożyć:

  • osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3,
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
    W przypadku wniosków przekazywanych drogą pocztową, za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 59 79 229, e-mail:

Pliki do pobrania

Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 206, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 173, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 208, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 530

powrót