Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferta nowa złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)”

2020.05.06 11:30 , aktualizacja: 2020.05.06 11:40

Autor: Hanna Ajdukiewicz (ZD), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze „Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

 

Oferta: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne.

 

W terminie 7 dni od daty opublikowania oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail:    

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1220 kB, Liczba pobrań: 123, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 105

powrót