Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej"

2020.04.09 12:15 , aktualizacja: 2020.04.09 12:34

Autor: Hanna Ajdukiewicz (ZD), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze „Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

 

Oferta: Fundacji na rzecz Praw Ucznia, nazwa zadania: Wsparcie szkół w walce z COVID-19 poprzez przekazanie dodatkowych płynów do dezynfekcji rąk” .

 

W terminie 7 dni od daty opublikowania oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail:    

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy:   . Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1283 kB, Liczba pobrań: 97, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 130

powrót