Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Przyznane dofinansowanie w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.10.09 09:05 , aktualizacja: 2018.10.11 13:07

Autor: Beata Krawczuk (ES), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Na mocy uchwały nr 1440/372/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 10 września 2018 r. przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcie otrzyma 7 oferentów.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 345

Liczba wyświetleń: 385

powrót