Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.08.03 14:50 , aktualizacja: 2018.08.08 10:36

Autor: Beata Krawczuk (ES), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Na mocy Uchwały nr 1089/354/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2018 roku oraz Uchwały nr 1257/359/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2018 roku przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 18 oferentów.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy:  beata.krawczuk@mazovia.pl  bądź telefoniczny: (22) 59 79 417. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 940

powrót