Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Dofinansowanie przyznane na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018.04.05 15:10 , aktualizacja: 2018.04.05 15:16

Autor: Beata Krawczuk (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na mocy:

  • Uchwały nr 260/316/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2018 roku,

  • Uchwały nr 320/319/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2018 roku,

  • Uchwały nr 391/322/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2018 roku,

  • Uchwały nr 414/324/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2018 roku,

  • Uchwały nr 464/325/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2018 roku,

  • Uchwały nr 496/328/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku,

przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 46 oferentów.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1155 kB, Liczba pobrań: 626, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 742

powrót