Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

2021.06.30 12:45

Autor: Agata Kowalczyk (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1011/240/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

 

W ramach konkursu złożono 621 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 621 ofert.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 604 zadań publicznych.

 

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem strony witkac.pl oraz na wskazane adresy e-mail.

 

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151; (22) 59 79 216.

Liczba wyświetleń: 319

powrót