Otwarte konkursy ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 830/234/21 z 1 czerwca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2021.06.08 08:10

Autor: Przemysław Góralski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W ramach konkursu złożono 17 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 13 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 12 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 309, (22) 59 79 217.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 126 kB, Liczba pobrań: 93, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 133 kB, Liczba pobrań: 145, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 155 kB, Liczba pobrań: 117, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 198 kB, Liczba pobrań: 102, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 135

powrót