Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2021.05.26 14:30

Autor: Katarzyna Zalewska (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 785/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania:

1) Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin,

2) Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii,

3)Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin,

4)   Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne,

5) Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera

Liczba wyświetleń: 79

powrót