Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

2021.05.26 14:25

Autor: Katarzyna Zalewska (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 784/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadania:

1) Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  1. Komponent 1, realizowany w roku 2021,
  2. Komponent 2, realizowany w latach 2021–2023;

2) Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Liczba wyświetleń: 73

powrót