Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji

2021.05.12 09:00

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 705/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.


W ramach konkursu złożono 7 ofert.
Komisja konkursowa dokonała ich oceny merytorycznej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.
 

Liczba wyświetleń: 86

powrót